Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Sanati I SNT 103 1 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH MEHMET AVUNDUK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH MEHMET AVUNDUK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Sanatta zevk ve estetik anlayışının gelişiminin sağlanmasıdır.
Course Content Türk sanatının İslamiyetten önceki dönemi kronolojik olarak ele alınır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk Sanatının Dünya kültürleri içindeki özgünlüğünü ifade eder. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Türk Sanatının mimari örtü sistemini tanımlar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Mimari yapı türlerini adlandırır. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Türk sanatının artistik unsurlarını anlatır. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Türk Sanatının mimari süsleme türlerini adlandırır. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Türk Sanatının tarihsel süreçteki üslup birliğini tanıtır. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk Sanatı(İslamiyetten Önce)na Giriş
2 Tarih Öncesi Dönemde Türk Sanatı
3 Choular
4 İskitler
5 Hunlar
6 Hunlardan Sonra Batıya Göç Eden Türk Toplulukları
7 Göktürkler
8 Göktürk Abideleri
9 Orta Asya Heykelleri(Balballar)
10 Yarıyıl içi sınavı(Vize)
11 Göktürklerden Sonra Batıya Göç Eden Türk Toplulukları
12 Uygurlar
13 Kırgızlar
14 Arap Saldırılarına Karşı Koyan Türk Toplulukları
Resources
Course Notes
Course Resources Oktay ASLANAPA; Türk Sanatı, C.I, İstanbul 1972.
Nejat DİYARBEKİRLİ; Hun Sanatı, İstanbul 1972
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
1. Ödev 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 8 8
Final 1 2 2
Total Workload 100
Total Workload / 25 (Hours) 4
dersAKTSKredisi 2