Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Temel Sanat Eğitimi II TEB 104 2 4 + 4 6 10
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. GÜLAY İNCE
Course Lecturers Öğr.Gör. GÜLAY İNCE, Arş.Gör. MÜRSEL KOCA, TUBA MARMARA,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Yaratıcılığın geliştirilmesi ve temel tasarım ilkelerinin öğrenciye kazandırılması.
Course Content Yaratıcılığın temel kural ve ilkelerinin verilmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bir fikirden yola çıkarak, tasarım, eskiz ve proje bazında çalışma alışkanlığı kazanımıyla bir sanat üretimi gerçekleştirir. Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Temel tasarım ilkeleriyle biçim form fon arasasında bütünlüklü bir organizasyon yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Yaratıcılığını geliştirebilir ve temel tasarım ilkelerini kazanir Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Ödev,
4 Temel malzeme bilgisi ve teknik beceri kazanir Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Yaratıcılık ve tasarım temelli alanlarda ( Sahne, vitrin vs. tasarımı gibi) çalışır. Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Temel tasarım ilkelerini edinir. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Ödev, Proje / Tasarım,
7 Sanatsal bir olguyu, tarihi, sosyolojik, estetik, psikolojik, felsefi ve politik boyutuyla değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Renk teorileri ve renk skalası
2 Renk kontrastlıkları, ana renkler-ara renkler
3 Seçilen objenin lokal değeri baz alınarak monokrom çalışma
4 a) sıcak-soğuk renk kontrastlığı b) miktar kontrastlığı c) simültane kontrastlık
5 Röprodüksiyon üzerinden bir resmin zıt renkler veya tümler renk sistemiyle çalışılması
6 Elde edilen kontrast birimler ile mekan düzenlemesi tasarlama
7 Birimin oluşturulması ve renklendirilmesi
8 Organik bir formdan yola çıkarak birebir etüt yaparak, yeni bir doku tasarım önerisi yapma
9 Seçilen öneriyi renklendirme
10 Oluşturulan dokudan elde edilen birimden, rölyef çalışması yapma
11 kağıt malzemelerle kolaj çalışması
12 Yanılsama konulu yüzey çalışması yapmak
13 Çevrelerinde ya da doğada uyumu bozan görsel zıtlıkları tespit etmek, duyarlılık ve farkındalık kazanmak, uyum bozucu, zıtlık oluşturan özgün tasarılar oluşturmak, uygulama için malzeme araştırması yapmak
14 Üç boyutlu zıtlık konulu özgün çalışma yapmak.
Resources
Course Notes
Course Resources Berger john, Yankı Yayınları , İstanbul, 2007
Gombirich E.H Remzi Kitapevi
Lynton Norbert Modern Sanatın Öyküsü Remzi kitapevi
Week Documents Description size
0 G 605 5.81 MB
0 G 604 - Kopya 6.76 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 8 128
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 8 8
Total Workload 256
Total Workload / 25 (Hours) 10.24
dersAKTSKredisi 10