Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sinif Yönetimi EBB 414 8 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ALİ HAMEDOĞLU
Course Lecturers Doç.Dr. MUSTAFA BAYRAKCI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ HAKKINDA TEMEL BİLGİ VE BECERİLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK.
ÖĞRENCİLERE SINIF YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAM VE UNSURLARINI ÖĞRETMEK
Course Content TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI, AMAÇ VE İLKELERİ, YASAL DAYANAKLARI, YÖNETİM KURAM VE SÜREÇLERİ, OKUL YÖNETİMİ, OKULA TOPLUMSAL KATILIMTÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ HAKKINDA TEMEL BİLGİ VE BECERİLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMA.
SINIF ORGANİZASYONUNU SAĞLAYARAK SINIF ORTAMINDA SINIF İÇİ İLETİŞİMİN OLUŞMASI VE İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE YETERLİLİĞE SAHİP OLMA
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISINI ANLATMA Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav,
2 SINIF KURALLARININ NASIL OLUŞTURABİLECEĞİNİ ÖĞRENCİLERLE TASARLAMA Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 OKUL YÖNETİMİ VE YÖNETİM SÜREÇLERİNİ ANLATMA Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
4 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YASAL TEMELLERİNİ AÇIKLAMA Grup Çalışması, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sözlü Sınav, Sınav ,
5 YÖNETİM VE SINIF YÖNETİMİ KAVRAMLARINI AÇIKLAMA Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
6 İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ VE YAKLAŞIMLARINI AÇIKLAMA Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Ödev, Sınav ,
7 SINIF İÇİNDE ZAMAN KULLANIMINI UYGULAMA Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
8 ÖĞRENCİ İŞLERİNİN, İNSAN KAYNAKLARININ, EĞİTİM PROGRAMININ VE BÜTÇENİN YÖNETİMİ HAKKINDA YORUM YAPMA Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav,
9 SINIF İÇİ İLETİŞİMİN NASIL GERÇEKLEŞECEĞİNİ TARTIŞMA Tartışma, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
10 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇ VE İLKELERİNİ SÖYLEME Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav,
11 OLUMLU ÖĞRENME ORTAMINI NASIL OLUŞTURACAĞINI TARTIŞMA Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
12 OKULA TOPLUMSAL KATILIMIN ÖNEMİ VE YAPILABİLECEKLERİ ÖNERME Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇ VE İLKELERİ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YASAL DAYANAKLARI / MEB TEŞKİLAT GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN, TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU
2 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YASAL DAYANAKLARI / MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU, İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI
3 YÖNETİM KURAMLARI/ YÖNETİMDE KLASİK KURAMLAR YÖNETİM KURAMLARI/ YÖNETİMDE NEOKLASİK KURAMLAR
4 YÖNETİM KURAMLARI/ YÖNETİMDE MODERN KURAMLAR EĞİTİM VE OKUL YÖNETİMİ YÖNETİM SÜREÇLERİ
5 ÖĞRENCİ İŞLERİNİN YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ
6 EĞİTİM PROGRAMININ YÖNETİMİ DESTEK İŞLERİ VE BÜTÇENİN OKULA TOPLUMSAL KATILIM YÖNETİMİ
7 ARASINAV
8 SINIF ORGANİZASYONUNU SAĞLAYARAK SINIF ORTAMINDA SINIF İÇİ İLETİŞİMİN OLUŞMASI VE İSTENMEYEN DAVRANIŞLARIN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE YETERLİLİĞE SAHİP OLMA, SINIF ORGANİZASYONU
9 SINIF İLETİŞİM, SINIF ORTAMI VE GRUP ETKİLEŞİMİ
10 DİSİPLİN SINIF KURALLARI VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR, ÖĞRENCİLERİ GÜDÜLEME
11 ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYAL VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER, İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI VE YAKLAŞIMLAR
12 SINIF İÇİNDE ZAMAN YÖNETİMİ, OKULLARDA ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ
13 OKUL AİLE İŞBİRLİĞİ OLUŞTURMA, OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI OLUŞTURMA
14 SINIF YÖNETİMİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI
Resources
Course Notes SINIF YÖNETİMİ DERS NOTLARI 2007 SAKARYA
Course Resources ERDOĞAN, İrfan (2008), Eğitim ve Okul Yönetimi, Alfa Yayınları.
İLGAR, Lütfi(2005), Eğitim Yönetimi Okul Yönetimi Sınıf Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul.
BAŞARAN, İbrahim Ethem (2006), Türk Eğitim Sİstemi ve Okul Yönetimi, Ekinoks Yayınları, Ankara.
KAYA,ZEKİ(2006)SINIF YÖNETİMİ ANKARA PEGEM A YAYINCILIK
KÜÇÜKAHMET, LEYLA(2006) SINIF YÖNETİMİ ANKARA PEGEM A
ŞİŞMAN,MEHMET(2006)SINIF YÖNETİMİ TEORİ VE UYGULAMA ANKARA PEGEM A YAYINCILIK
ERDEM,MÜNİRE(2005) SINIF YÖNETİMİ İSTANBUL EPSİLON YAYINCILIK
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi)
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi)
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi) X
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi) X
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Total Workload 116
Total Workload / 25 (Hours) 4.64
dersAKTSKredisi 5