Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alan Seç II: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyati TRE 425 7 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatını, edebî toplulukları, sanatçıları ve önemli eserlerini öğrencilere tanıtıp onlarda metin çözümlemesi yoluyla edebî ve estetik bir zevk oluşturmak.

Course Content

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın gelişimi, Cumhuriyet dönemine ait Türk Edebiyatı eserlerinin incelenmesi, başlıca edebî türler; bu türlere ilişkin öğretici örnekler üzerinde incelemeler; bu türlere ait örnekler üzerinden metin çözümlemeleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 3. Cumhuriyet Dönemi sanatçılarını önemli eserleri ile öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 2. Bu dönemdeki önemli edebî toplulukları özellikleri ile tanır, Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 5. Yakın dönemin siyasi gelişmeleri ile edebî topluluklar arasında ilişki kurar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 1. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özelliklerini kavrar, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 4. Yaşayan edebiyatçılarımızı ve eserlerini inceleme yöntemi kazanır, Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin Muhtevası ve Kaynaklar, 1923-1940 Atatürk Devri İnkılâpları, M.Akif - İstiklâl Marşı
2 Yedi Meşale, Ahmet Kutsi Tecer, Nerdesin, A. Nihat Asya, Şehitler Tepesi, Fetih Marşı
3 Mistik Bakış, Necip Fazıl, Kaldırımlar, Poetika, Kafiye, M. Akif - Safahat, Seyfi Baba, Dirvas
4 Hikaye ve Roman, Nihal Atsız – Deli Kurt
5 Memduh Şevket Esendal - Eyüp Sultan Yolcusu, Sait Faik - Karanfiller ve Domates Suyu
6 Bağımsız Şairler, A. Hamdi Tanpınar, Bursada Zaman, Beş Şehir
7 Cahit Sıtkı Tarancı - Otuzbeş Yaş, Evime ve Nihal’e Mektuplar
8 Ahmet Hamdi Tanpınar - Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı
9 1940-1960 Garip Akımı ve II. Yeni Kitabe-i Seng-i Mezar, Ben Orhan Veli
10 Ara sınav
11 Hisarcılar, Mehmet Çınarlı, Gerçek Hayali Aştı, Gültekin Samancıoğlu
12 Tarık Buğra – Firavun İmanı
13 Mavi Grubu, Atilla İlhan, Ben Sana Mecburum, Pia, Sezai Karakoç – Kapalı Çarşı, Monna Rosa,
14 Sezai Karakoç – Kapalı Çarşı, Monna Rosa, Yavuz Bülent Bakiler -Sivas'ta Yoksul Çocuklar
Resources
Course Notes
Course Resources

İnci ENGİNÜN, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergah yay. ,                       Mehmet KAPLAN, Hikaye Tahlilleri / Şiir Tahlilleri,Dergâh

Şerif AKTAŞ, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri Antolojisi I-II, Akçağ

Ahmet Hamdi TANPINAR, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh

Orhan OKAY, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Mithat Efendi, MEB

Kenan Akyüz – Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi,İnkılap

Büyük Türk Klâsikleri,Dergâh

Week Documents Description size
4 SEYFİ BABA 0.02 MB
3 Kafiyeler 0.01 MB
2 Onlar Bu Dilden Anlar 0.01 MB
2 Nerdesin 0.08 MB
2 BİR BAYRAK RÜZGAR BEKLİYOR 0.02 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi) X
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi) X
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 20 20
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 246
Total Workload / 25 (Hours) 9.84
dersAKTSKredisi 5