Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi TRE 304 6 2 + 2 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ALPASLAN OKUR
Course Lecturers Arş.Gör. SAFA EROĞLU,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective Yazma yöntem ve tekniklerini uygular. Yazma etkinliklerini çeşitli değişkenler açısından kontrol altında tutar.
Course Content Yazma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. Yazılı metin türleri konusunda öğrencileri bilinçlendirme ve uygulama çalışmalarıyla öğretmen adaylarının hem öğrenen hem de öğretici kişi olacakları bilinciyle hareket etmeleri için yazma çalışmalarının yapılması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yazılı metin türleri hakkında bilgi sahibi olur. Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Yazma becerisinin kuramsal boyutlarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Yazma etkinliklerinde yazma süresini verimli kullanır. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
4 Yazma becerisini ölçme ve değerlendirme tekniklerini uygular. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Yazma çalışmalarında imla, noktalama ve yazım yanlışları bakımından Türkçeye hâkim olur. Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Yazma etkinlikleri geliştirirken uygun yazma yöntem ve tekniklerini kullanır. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Ödev, Sınav ,
7 Yazma becerisi bakımından Türkçe ders kitaplarını değerlendirir. Anlatım, Tartışma, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yazma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması.
2 Yazmanın toplumsal boyutu üzerinde durma.
3 Toplumsal olarak yazma becerisinde ne durumda olduğumuzu belirleme.
4 Yazmanın önemi üzerinde durma.
5 Yazma becerilerinde yaptığımız yanlışlıklar üzerinde durma.
6 Yazılı metin türleri konusunda öğrencileri bilinçlendirme
7 Yazılı örnek metin türlerini inceleme.
8 ARA SINAV
9 Yazma çalışmalarını birbirleri arasında karşılaştırarak farkları anlayabilme.
10 Öğretmen adaylarının yazdıkları metinlerdeki yanlışları belirleme. ...
11 Öğretmen adaylarının yazdıkları metinlerdeki yanlışları sınıf ortamında tartışma. ...
12 Yazı çalışması yapma. ...
13 Yazı çalışması yapma. ...
14 Genel tekrar. ...
Resources
Course Notes
Course Resources Cemiloğlu,Mustafa (2001).Türkçe Yazılı Anlatım Teknikleri Öğretimi. İstanbul: Alfa Yayınları.
Yalçın, Alemdar (2002). Türkçe Öğretim Yöntemleri -Yeni Yaklaşımlar-. Ankara: Akçağ Yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi)
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi) X
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi)
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 3 3
Final 1 10 10
Total Workload 137
Total Workload / 25 (Hours) 5.48
dersAKTSKredisi 7