Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Anlatma Teknikleri: Konuşma Eğitimi TRE 302 6 2 + 2 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ALPASLAN OKUR
Course Lecturers Arş.Gör. GÖKHAN HALDUN DEMİRDÖVEN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective Konuşma yöntem ve tekniklerini uygular. Konuşma etkinliklerini çeşitli değişkenler açısından kontrol eder.
Course Content Konuşma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. Düşüncenin betimlenmesi, açılımı, savunulması ve kanıtlanması, örneklenerek açık seçik biçimde üretim aşamasına sokuluşunun mercek altına alınması. Konuşma organları, diyafram kontrolü. Ses çalışmaları. Belli bir konuda akıcı ve güzel konuşma becerisinin geliştirilmesi. Öğretmen adaylarının, ilköğretim Türkçe dersleri için çeşitli konuşma alıştırmalarıyla tanıştırılmaları ve konuşma becerilerini geliştirebilmeleri için uygulama ortamlarının hazırlanması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Konuşma becerisinin kuramsal boyutlarını tanır ve önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Topluluk önünde rahat bir şekilde konuşabilir. Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Konuşma etkinliklerinde konuşma süresini verimli kullanır. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Konuşma becerisini ölçme ve değerlendirme tekniklerini uygular. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Belirli bir konuda güzel ve akıcı konuşma gerçekleştirebilir. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Konuşma becerisi bakımından Türkçe ders kitaplarını değerlendirir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Konuşma becerisinin kuramsal boyutlarıyla açıklanması. Ders notu (1. Bölüm) okunacak.
2 Düşüncenin betimlenmesi Ders notu (2. Bölüm) okunacak.
3 Düşüncenin açılımı Ders notu (3. Bölüm) okunacak
4 Düşüncenin savunulması Ders notu (3. Bölüm) okunacak.
5 Düşüncenin kanıtlanması Ders notu (4. Bölüm) okunacak.
6 Düşüncenin örneklenerek açık seçik biçimde üretim aşamasına sokuluşunun mercek altına alınması. Ders notu (5. Bölüm) okunacak.
7 Konuşma biçimleri, Konuşmanın önemi Ders notu (6. Bölüm) okunacak.
8 ARA SINAV Ders notu (1-6. Bölümler) okunacak.
9 Konuşma organları, diyafram kontrolü. Ders notu (7. Bölüm) okunacak.
10 Ses çalışmaları. Ders notu (8. Bölüm) okunacak.
11 Belli bir konuda akıcı ve güzel konuşma becerisinin geliştirilmesi Ders notu (9. Bölüm) okunacak.
12 ilköğretim Türkçe dersleri için çeşitli konuşma alıştırmalarıyla tanıştırılmaları Türkçe ders kitabı incelenecek.
13 konuşma becerilerini geliştirebilmeleri için uygulama ortamlarının hazırlanması. Ders notu (10. Bölüm) okunacak.
14 Etkinlikler yapılması. Türkçe ders kitabı incelenecek.
Resources
Course Notes Anlatma Teknikleri:Konuşma Eğitimi Dersi Notları
Course Resources Demirel, Özcan (1999). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. Ankara: MEB Yayınları.
Göğüş, Beşir (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
Yalçın, Alemdar (2002). Türkçe Öğretim Yöntemleri -Yeni Yaklaşımlar-. Ankara: Akçağ Yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi)
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi) X
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi)
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 1 2 2
Sözlü Sınav 1 1 1
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 1 1
Final 1 1 1
Total Workload 201
Total Workload / 25 (Hours) 8.04
dersAKTSKredisi 8