Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Öğretmenlik Uygulamasi II TRE 406 8 2 + 6 5 10
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR
Course Lecturers Öğr.Gör. ERDAL ÖZCAN, Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR, Doç.Dr. MUSTAFA ALTUN, Prof.Dr. ALPASLAN OKUR, Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA DEMİRTAŞ TOLAMAN, Arş.Gör. FATİH MEHMET TULUMCU, Arş.Gör. FERİDE İDİ TULUMCU, Arş.Gör. NAHİDE İREM AZİZOĞLU, MEB Personeli , Arş.Gör. SAFA EROĞLU, Arş.Gör. GÖKHAN HALDUN DEMİRDÖVEN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu derste, öğrenciler öğretmenliği değişik uygulamalarla kendileri deneme fırsatı bulacaklardır.

Course Content

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Her hafta bir günlük plan hazırlar. Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Yaptığı çalışmalara dayalı olarak portfolyo hazırlar. Alıştırma ve Uygulama, Portfolyo,
3 Uygulamalar ile ilgili öz değerlendirme raporu hazırlar. Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
4 Hazırladığı planı uygular. Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Sınıf düzeyine uygun etkinlikler düzenler. Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Geri dönütler doğrultusunda düzeltmeler yapar. Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dönem içi etkinliklerinin planlanması
2 Türkçe dersinde okutulan ders kitaplarının incelenmesi (6.sınıf)
3 Türkçe dersinde okutulan ders kitaplarının incelenmesi (7. ve 8.sınıf)
4 Ölçme ve değerlendirme sisteminin incelenmesi
5 Derste işlenecek konu ile ilgili ders notları hazırlanması
6 Ders anlatımı sırasında kullanılacak materyalleri tanıma ve kullanma
7 Seçilen konunun uygulama okulunun imkânları ölçüsünde asetat ya da
8 Uygulama öğretmeni ile verilecek ders hakkında görüşme
9 Ara Sınav
10 Günlük plan hazırlanışı, Ders anlatımı öncesi Fakültede mikroöğretim çalışması yapılması
11 Ders anlatımı
12 Bir stajyerin ders anlatımını değerlendirme
13 Grup çalışması
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes <p>ALTUN, Mustafa (www.dilbilimi.net/ders_notlari.htm) sayfası</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi) X
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi) X
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi) X
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi) X
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi) X
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür) X
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür) X
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi) X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 8 128
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 1 1
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 1 1
Total Workload 250
Total Workload / 25 (Hours) 10
dersAKTSKredisi 10