Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Anlama Teknikleri: Okuma Eğitimi TRE 301 5 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ALPASLAN OKUR
Course Lecturers Prof.Dr. ALPASLAN OKUR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Okuma yöntem ve tekniklerini tanıyarak etkili okuma becerisini kazanır.
Course Content Okumanın tanımının ve kuramsal çerçevesinin açıklanması
Okuma becerisini geliştirme yolları
Öğretim programlarında okuma becerisinin yeri
Okuma yöntem ve tekniklerini bilme ve uygulama
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Okuma becerisinin kuramsal çerçevesini kavrar ve öneminin farkına varır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Okuma yöntem ve tekniklerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
3 Okuma alışkanlığı kazandırma yollarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Okuma becerisinin öğretim programlarındaki ve Türkçe ders kitaplarındaki yerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Okuma becerisi amaç ve kazanımlarını kavrar ve etkinlikler hazırlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
6 Okuma becerisini geliştirme yollarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Okuma becerisinin tanımının yapılması Ders notu 1. bölüm okunacak
2 Okuma becerisiyle ilgili kaynakların incelenmesi Ders notu 1. bölüm okunacak
3 Okuma becerisinin kuramsal boyutlarıyla ele alınması Ders notu 2. bölüm okunacak
4 Okuma becerisini geliştirme yolları Ders notu 3. bölüm okunacak
5 Okuma yöntem ve teknikleri Ders notu 4. bölüm okunacak
6 Okuma yöntem ve teknikleri uygulama örnekleri Türkçe ders kitabı incelenecek
7 Okuma türleri Ders notu 4. bölüm okunacak
8 Etkili okuma Ders notu 4. bölüm okunacak
9 Öğretim programlarında okuma becerisinin yeri Türkçe öğretim programı incelenecek
10 Okuma becerisi amaç ve kazanımları Türkçe öğretim programı incelenecek
11 Türkçe ders kitaplarında okuma becerisi Türkçe ders kitabı incelenecek
12 Örnek okuma etkinlikleri Türkçe ders kitabı incelenecek
13 Okuma alışkanlığı kazandırma Ders notu 5. bölüm okunacak
14 Okuma becerisini ölçme ve değerlendirme yolları Ders notu 5. bölüm okunacak
Resources
Course Notes Anlama Teknikleri:Okuma Eğitimi Dersi Notları
Course Resources Yalçın, Alemdar (2002). Türkçe Öğretim Yöntemleri -Yeni Yaklaşımlar-. Ankara: Akçağ Yayınları.
Göğüş, Beşir (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
Murat Özbay, Anlama Teknikleri Okuma Eğitimi
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
2 Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi)
3 Edebiyat alanının temel kavramlarını, Edebiyat Bilgi ve Kuramlarını ve Edebi Akımların özelliklerini öğrenir, metinler üzerinde uygular. (Alan Bilgisi) X
4 Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar ve bu aşamalarda yer alan gelenek ve değerleri fark eder. (Alan Bilgisi)
5 Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi) X
6 Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
7 Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
8 Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
9 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
11 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.(Genel Kültür)
12 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 35
1. Kısa Sınav 20
2. Kısa Sınav 20
1. Ödev 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Final 1 20 20
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 7 2 14
Total Workload 129
Total Workload / 25 (Hours) 5.16
dersAKTSKredisi 5