Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bağimlilikta Tedavi Yöntemleri MAD 507 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALİ SAVAŞ ÇİLLİ
Course Lecturers Doç.Dr. AHMET BÜLENT YAZICI,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Madde bağımlılığının tedavisinde ana ilkeler, madde bağımlığı tedavisindeki aşamalar ve tedavi seçeneklerinin öğrenilmesi.

Course Content

Madde bağımlılığı için risk etkenleri ve korunma, Madde bağımlığında psikolojik tedaviler, Madde bağımlığında ilaç tedavilerinin yeri, Madde bağımlığında tekrar kullanımın önlenmesi,  Madde bağımlılığı tedavisinde aileye düşen roller, Madde bağımlığı tedavisinde zarar azaltma yöntemleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bireyin bağımlılıktan kurtulması ve tekrar başlamaması için ailenin dikkat etmesi gereken noktaları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Bağımlı kişiler ve aileleriyle görüşmelerde dikkat edilecek noktaları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Bağımlılık tedavisinde temel ilkelerin neler olduğunu açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Bağımlılık kavramını ve bağımlılık yapan maddelerin ortak özelliklerini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 Zorunlu tedavi gerekliliklerini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
6 Bireyi bağımlılığa yönlendiren süreçleri tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

Madde Bağımlılığı Tanı ve Tedavi Kılavuzu El kitabı, Sağlık Bakanlığı Yayınları: http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/Yayin/461

Bağımlılık Tedavisinde Temel Bilgiler - Kültegin Ögel: http://www.ogelk.net/Dosyadepo/tedavi_temel.pdf

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 12 12
Performans Görevi (Seminer) 1 12 12
Final 1 20 20
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6