Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Topluma Hizmet Uygulamalari ZEE 405 7 1 + 2 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AHMET FİDAN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Damla ALTIN

Course Category Diğer
Course Objective

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi, topluma hizmet uygulamalarının önemine dikkat çekme, toplumun güncel sorunlarının belirlemesine ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma ve topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlamaktadır.

Course Content

Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramları; toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projelerinin önemi; güncel toplumsal sorunları belirleme; belirlenen toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama; bireysel ve grup olarak sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alma; çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarını değerlendirme.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramlarını açıklar. Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
2 Ziyaret ettiği topluma hizmet eden kurum ve kuruluşların çalışmalarını açıklar. Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
3 Toplumun güncel sorunlarının çözümüne yönelik projeler hazırlar, uygular ve sonuçlarını değerlendirir. Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alır. Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
5 Toplumun güncel sorunları ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır. Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
6
7
8
9
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 a) Ders içeriğinin tanıtılması ve dönem çalışma planının oluşturulması. b) Seçki dosyası için gereken belgelerin öğretmen adaylarına iletilmesi. c) www.gencgonulluler.gov.tr adresindeki Genç Gönüllüler Portalı’nın tanıtılması. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilgi Sistemi (EBS) üzerinden ders içeriğinin incelenmesi. *www.gencgonulluler.gov.tr adresinden Genç Gönüllüler Portalı’nın incelenmesi
2 a) Sakarya ilinde valilik, büyükşehir belediyesi ve üniversite bünyesinde düzenlenen panel, konferans vb. bilimsel etkinliklere izleyici olarak katılım için girişimde bulunulması. b) THU dersi kapsamında yapılacak kurum ziyaretlerinin planlanması. Sakarya ilinde valilik, büyükşehir belediyesi ve üniversite bünyesinde düzenlenen panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere ilişkin araştırma yapmak.
3 a) Sakarya’da valilik, BŞB ve üniversite bünyesinde düzenlenen panel, konferans vb. bilimsel etkinliklere izleyici olarak katılım. b) Ders kapsamında gerçekleştirilecek projelerle ilgili tekliflerinin hazırlanması. c) Ders kapsamında 1.kurum ziyareti. *Sakarya ilinde valilik, büyükşehir belediyesi ve üniversite bünyesinde düzenlenen panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere ilişkin araştırma yapmak.
4 a) THU dersi kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirilmesi ve uygulanacak projeye / projelere karar verilmesi. b) THU dersi kapsamında 2.kurum ziyareti. *Ziyaret edeceği kurumla ilgili bilgi almak ve ön hazırlık yapmak.
5 a) Sakarya’da valilik, BŞB ve üniversite bünyesinde düzenlenen panel, konferans vb. bilimsel etkinliklere izleyici olarak katılım. b) THU kapsamında uygulanmasına karar verilen projeye/projelere başlanması. c) THU kapsamında 3.kurum ziyareti. *Sakarya’da valilik, BŞB ve üniversite bünyesinde düzenlenen panel, konferans vb. bilimsel etkinliklere ilişkin araştırma yapmak. *Proje çalışmalarına aktif olarak katılmak. *Ziyaret edeceği kurumla ilgili bilgi almak ve ön hazırlık yapmak.
6 a) Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında proje çalışmalarının sürdürülmesi. b) Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında 4.kurum ziyareti. *Proje çalışmalarına aktif olarak katılmak. *Ziyaret edeceği kurumla ilgili bilgi almak ve ön hazırlık yapmak.
7 a) Sakarya’da valilik, BŞB ve üniversitede düzenlenen panel, konferans vb. bilimsel etkinliklere izleyici olarak katılım. b) THU kapsamında proje çalışmalarının sürdürülmesi. c) THU kapsamında 5.kurum ziyareti. *Sakarya’da valilik, BŞB ve üniversitede düzenlenen panel, konferans vb. bilimsel etkinliklere ilişkin araştırma yapmak. *Proje çalışmalarına aktif olarak katılmak. *Ziyaret edeceği kurumla ilgili bilgi almak ve ön hazırlık yapmak.
8 a) Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında proje çalışmalarının sürdürülmesi. b) Fakülte bünyesinde Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında bir panel ya da konferans düzenlemesi için girişimde bulunulması. *Proje çalışmalarına aktif olarak katılmak. *Fakülte bünyesinde Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında bir panel ya da konferans düzenlemesi için girişimde bulunmak.
9 Valilik, BŞB ve üniversite bünyesinde düzenlenen panel, konferans vb. etkinliklere izleyici olarak katılım. THU kapsamında proje çalışmalarının sürdürülmesi. Fakülte bünyesinde THU kapsamında bir panel ya da konferans düzenlemesi için girişimde bulunma. Valilik, BŞB ve üniversite bünyesindeki panel, konferans vb. etkinliklere ilişkin araştırma yapmak. *Proje çalışmalarına aktif olarak katılmak. *Fakülte bünyesinde THU kapsamında bir panel ya da konferans düzenlemesi için girişimde bulunmak.
10 a) Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında proje çalışmalarının sürdürülmesi. b) Fakülte bünyesinde Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında bir panel ya da konferans düzenlemesi. *Proje çalışmalarına aktif olarak katılmak. *Fakülte bünyesinde Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında düzenlenecek bilimsel etkinlikle ilgili kendisine verilen görevleri yapmak.
11 a) Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında proje çalışmalarının sürdürülmesi. *Proje çalışmalarına aktif olarak katılmak.
12 a) Sakarya ilinde valilik, büyükşehir belediyesi ve üniversite bünyesinde düzenlenen panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici olarak katılım. b) Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında proje çalışmalarının sürdürülmesi. *Sakarya ilinde valilik, büyükşehir belediyesi ve üniversite bünyesinde düzenlenen panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere ilişkin araştırma yapmak. *Proje çalışmalarına aktif olarak katılmak
13 a) Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında proje çalışmalarının sonlandırılması ve raporların hazırlanması. b) Öğretmen adaylarının, katılmışlarsa Genç Gönüllüler Portalı’ndaki projelerdeki çalışmalarına ilişkin rapor oluşturmaları. *Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamındaki proje çalışmaları ile ilgili raporları hazırlamak *Katılmışsa Genç Gönüllüler Portalı’ndaki çalışmalarına ilişkin rapor oluşturmak.
14 a) Dönemin genel değerlendirmesi ve Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında dönem içinde yapılan çalışmaları değerlendiren yazı yazılması. b) Seçki dosyalarının tamamlanarak proje danışmanına teslim edilmesi. *Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında dönem içinde yaptığı çalışmalarla ilgili değerlendiren yazısı yazmak. *Seçki dosyasını tamamlayarak proje danışmanına teslim etmek.
Resources
Course Notes
Course Resources

Etkinliklere özel kaynaklar

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili güncel bilgileri tanımlar. X
2 Öğrencilerinin seviyesini öğretime başlamadan önce değerlendirip, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır; bu sonuçlara göre bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlayıp kullanır. X
3 Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri yasal ve etik kurallar çerçevesinde mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
4 Öğretim ve araştırma amacıyla temel düzeyde (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey) bilişim teknolojilerini kullanarak özel gereksinimli birey ve ailesine destek sağlar. X
5 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen durumlarla karşılaştığında çözüm önerileri geliştirir. X
6 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini amacına yönelik kullanır. X
7 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilimsel ürünleri inceler ve/veya yeni ürünler ortaya koyar. X
8 Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum ve davranışlar sergileyerek alanıyla ilgili seminer, konferans, çalıştay vb. çalışmalara katılır. X
9 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri yeni gelişmeleri takip edip, meslektaşlarıyla ortak çalışabilir. X
10 Alanıyla ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere erişmek için temel düzeyde (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi) yabancı dil bilgisini kullanır. X
11 Özel eğitim çalışmalarında öğrencilerin yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine göre plan ve projeler hazırlayıp, uygular ve yönetir. Sonuçları ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır. X
12 Özel gereksinimli bireyler, aileleri ve diğer uzmanlar ile çalışma konusunda etkili iletişim becerilerini kullanır. X
13 Özel gereksinimli öğrencilere iletişim ve sosyal becerileri kazandırabilme ve onların sosyal kabulünü artırabilme konusunda sahip olduğu bilgi ve becerileri verimli şekilde kullanır. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olup, bu değerleri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
15 Öğrencilerin tüm özellikleri (ek özrü, sağlık problemleri vb.) ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
Total 0
1. Final 100
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Final 1 12 12
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5