Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Zihin Engellilere Müzik Öğretimi ZEE 310 6 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. NİLGÜN SAZAK
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Ahmet FİDAN
Course Category
Course Objective Zihin Engelli çocukların müzik yoluyla eğitilmesi ve özel gereksinimlerinde edinecekleri davranışlarda müzik yoluyla bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Course Content Müzik eğitiminde kullanılan nota bilgisi, Orff Yöntemi ve Dalcrose Yöntemiyle müzik öğretimi, Özel gereksinimli öğrencilere müzik yoluyla ihtiyacı olan öz bakım becerilerinin kazandırılması
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Zihinsel Engellilerde müziğin önemi ve amacını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Çocuklara uygun şarkı seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Müzik öğretim yöntemlerini uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
4 Zihinsel Engellilerde uygulanacak müzik öğretim yöntemlerinin ilkelerini bulur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
5 Müzik öğretiminde kullanılabilecek materyalleri tasarlar Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Problem Çözme, Ödev, Proje / Tasarım,
6 Zihinsel Engellilerde uygulanacak müzik öğretim yöntemlerini sorgulayarak gerekçelerini yazar Gösteri, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Sözlü Sınav, Performans Görevi,
7 Zihinsel Engellilerde uygulanacak müzik eğitimini uygulamada kararlılık gösterir. Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Problem Çözme, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Zihinsel Engellilerde müziğin önemi ve amacı Kaynakların ilgili bölümleri
2 Do-Do aralığında nota öğretimi Kaynakların ilgili bölümleri
3 Do-Do aralığında nota öğretimi Kaynakların ilgili bölümleri
4 Do-Do aralığında nota öğretimi Kaynakların ilgili bölümleri
5 Zihinsel engellilere yönelik kullanılabilecek şarkı repertuarı Kaynakların ilgili bölümleri
6 Zihinsel engellilere yönelik kullanılabilecek şarkı repertuarı Kaynakların ilgili bölümleri
7 Zihinsel engellilere yönelik kullanılabilecek şarkı repertuarı Kaynakların ilgili bölümleri
8 Ara sınav
9 Müziği değişik materyallerle öğretme yöntemleri Kaynakların ilgili bölümleri
10 Müziği değişik materyallerle öğretme yöntemleri Kaynakların ilgili bölümleri
11 Üstünlerde kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik Kaynakların ilgili bölümleri
12 Oyunlu çocuk müziği örnekleri Kaynakların ilgili bölümleri
13 Oyunlu çocuk müziği yaratma
14 Yaratılan oyunlu çocuk müziklerini sergileme
Resources
Course Notes Doç. Dr. Nilgün Sazak Ders notları
Course Resources Nilgün Sazak; Müzikli Bulmaca ve Oyunlar
Prof. Dr. Salih AKKAŞ; Müzik 1-2
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili güncel bilgileri tanımlar. X
2 Öğrencilerinin seviyesini öğretime başlamadan önce değerlendirip, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır; bu sonuçlara göre bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlayıp kullanır. X
3 Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri yasal ve etik kurallar çerçevesinde mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
4 Öğretim ve araştırma amacıyla temel düzeyde (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey) bilişim teknolojilerini kullanarak özel gereksinimli birey ve ailesine destek sağlar. X
5 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen durumlarla karşılaştığında çözüm önerileri geliştirir. X
6 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini amacına yönelik kullanır. X
7 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilimsel ürünleri inceler ve/veya yeni ürünler ortaya koyar. X
8 Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum ve davranışlar sergileyerek alanıyla ilgili seminer, konferans, çalıştay vb. çalışmalara katılır. X
9 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri yeni gelişmeleri takip edip, meslektaşlarıyla ortak çalışabilir. X
10 Alanıyla ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere erişmek için temel düzeyde (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi) yabancı dil bilgisini kullanır. X
11 Özel eğitim çalışmalarında öğrencilerin yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine göre plan ve projeler hazırlayıp, uygular ve yönetir. Sonuçları ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır. X
12 Özel gereksinimli bireyler, aileleri ve diğer uzmanlar ile çalışma konusunda etkili iletişim becerilerini kullanır. X
13 Özel gereksinimli öğrencilere iletişim ve sosyal becerileri kazandırabilme ve onların sosyal kabulünü artırabilme konusunda sahip olduğu bilgi ve becerileri verimli şekilde kullanır. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olup, bu değerleri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
15 Öğrencilerin tüm özellikleri (ek özrü, sağlık problemleri vb.) ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 1 6 6
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 6 6
Final 1 8 8
Total Workload 104
Total Workload / 25 (Hours) 4.16
dersAKTSKredisi 4