Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Otizm Spektrum Bozukluğunda Eğitsel Uygulamalar ZEE 408 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. BEKİR FATİH MERAL
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Ahmet FİDAN

Course Category
Course Objective

Erken Yoğun Davranışsal Eğitimin (EYDE) tanımını, tarihçesini, yapılan araştırmaları açıklayabilmeleri, bu eğitime ilişkin temel kavramları tartışabilmeleri ve bu yöntemi uygulayarak beceri öğretimi yapabilmeleri

Course Content

Bu derste EYDE (Erken Yoğun Davranışsal Eğitimin) tanımı, tarihçesi, yapılan araştırmaları, yarar ve sınırlılıkları ile ev ve merkez temelli uygulamalar betimlenecektir. 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Erken Yoğun Davranışsal Eğitimi (EYDE) ve tarihçesini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 EYDE ile ilgili yapılan çalışmaları, yararlarını ve sınırlılıklarını betimler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 EYDE temel kavramlarını örneklerle açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Rol Oynama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 EYDE ev ve merkez uygulamalarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 OCIDEP programını tarif eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
6 Yanlışsız öğretim ve ayrık denemelerle öğretim yöntemlerini örnekler çalışmalarla açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Problem davranışla baş etme yöntemlerini örnek çalışmalarla açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Erken Yoğun Davranışsal Eğitimi (EYDE) tanımı ve tarihçesi. Ders notları-ilgili slaytlar
2 EYDE ile ilgili yapılan araştırmalar, yarar ve sınırlılıklar. Ders notları-ilgili slaytlar
3 EYDE'nin temel kavramları Ders notları-ilgili slaytlar
4 EYDE ev ve merkez uygulamaları. Ders notları-ilgili slaytlar
5 EYDE Türkiye uygulamaları. Ders notları-ilgili slaytlar
6 Yanlışsız öğretim ve Ayrık Denemelerle öğretim yöntemleri. Ders notları-ilgili slaytlar
7 Ara sınav
8 EYDE kapsamında beceri öğretimi Ders notları-ilgili slaytlar
9 EYDE kapsamında kavram öğretimi Ders notları-ilgili slaytlar
10 Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı OÇİDEP 1 Ders notları-ilgili slaytlar
11 Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı OÇİDEP 2 Ders notları-ilgili slaytlar
12 Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı OÇİDEP 3 Ders notları-ilgili slaytlar
13 Problem davranışlarla başetme yöntemleri Ders notları-ilgili slaytlar
14 Final Sınavı
Resources
Course Notes <p>Derse ilişkin notlar</p>
Course Resources

American Psychiatric Association (2013) Fifth Edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5).
Kırcaali-İftar, G. ve Tekin-İftar, E. (2012). Otizm spektrum bozukluklarına yönelik program örnekleri. E. Tekin (Ed.). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri içinde, (s. 239-265). Ankara: Vize Yayıncılık.
Kırcaali-İftar, G. (2003). Otistik Özellik Gösteren Çocuklara İletişim Becerilerinin Kazandırılması. İstanbul: YA-PA.
Kırcaali-İftar, G. (2007). Otizm Spektrum Bozukluğu. İstanbul: Daktylos Yayınları.
Lovaas, O. I. (2003). Teaching individuals with developmentay delays: Basic intervention techniques. Austin, Texas: Pro-Ed.
Scheuerman, B. ve Webber, J. (2002). Autism. U.K.: Wadsworth Group.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili güncel bilgileri tanımlar. X
2 Öğrencilerinin seviyesini öğretime başlamadan önce değerlendirip, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır; bu sonuçlara göre bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlayıp kullanır. X
3 Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri yasal ve etik kurallar çerçevesinde mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
4 Öğretim ve araştırma amacıyla temel düzeyde (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey) bilişim teknolojilerini kullanarak özel gereksinimli birey ve ailesine destek sağlar. X
5 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen durumlarla karşılaştığında çözüm önerileri geliştirir. X
6 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini amacına yönelik kullanır. X
7 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilimsel ürünleri inceler ve/veya yeni ürünler ortaya koyar. X
8 Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum ve davranışlar sergileyerek alanıyla ilgili seminer, konferans, çalıştay vb. çalışmalara katılır. X
9 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri yeni gelişmeleri takip edip, meslektaşlarıyla ortak çalışabilir. X
10 Alanıyla ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere erişmek için temel düzeyde (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi) yabancı dil bilgisini kullanır. X
11 Özel eğitim çalışmalarında öğrencilerin yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine göre plan ve projeler hazırlayıp, uygular ve yönetir. Sonuçları ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır. X
12 Özel gereksinimli bireyler, aileleri ve diğer uzmanlar ile çalışma konusunda etkili iletişim becerilerini kullanır. X
13 Özel gereksinimli öğrencilere iletişim ve sosyal becerileri kazandırabilme ve onların sosyal kabulünü artırabilme konusunda sahip olduğu bilgi ve becerileri verimli şekilde kullanır. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olup, bu değerleri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
15 Öğrencilerin tüm özellikleri (ek özrü, sağlık problemleri vb.) ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 85
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 5
1. Performans Görevi (Uygulama) 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 1 3 3
Ödev 1 5 5
Proje / Tasarım 1 8 8
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 6 6
Final 1 6 6
Total Workload 112
Total Workload / 25 (Hours) 4.48
dersAKTSKredisi 5