Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Okul Deneyimi ve Kaynaştirma Uygulamalari ZEE 316 6 1 + 4 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. EMRAH BİLGİÇ
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Ahmet FİDAN

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı, kaynaştırma uygulamalarını yerinde gözlemleme ve öğrencilerin kaynaştırma uygulaması için gerekli programları hazırlamalarını sağlamaktır.

Course Content

Kaynaştırma uygulaması yürütülen okullarda okul deneyimi kazanma ve kaynaştırma uygulamalarına katılma, kaynaştırmaya hazırlık çalışmalarını planlama, kaynaştırma ortamlarında sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve diğerleriyle işbirliği yapma, kaynaştırma ortamlarında sınıf yönetme, kaynaştırmada öğretimsel uyarlamalar yapma, yürütme, yürütülen uygulamaların sınıf içi sunumları, karşılaşılan sorunlar ve öneriler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ders programının incelenmesinde dikkat edilmesi gerekenleri söyler/yazar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Portfolyo, Performans Görevi,
2 İlköğretim okullarının yapı, işleyişi ve öğretim programlarını yazar/söyler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Ödev, Performans Görevi,
3 Doğal destek sağlayan kaynakları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Ödev, Performans Görevi,
4 Özel eğitim danışmanlığını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Ödev, Performans Görevi,
5 Kaynaştırma ortamlarındaki ekip çalışmalarını yönetir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Ödev, Performans Görevi,
6 Kaynaştırma ortamındaki uyarlamaları yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Ödev, Performans Görevi,
7 Genel eğitim alanlarında içeriği belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Ödev, Performans Görevi,
8 Dünyada ve Türkiye´deki kaynaştırma uygulamalarına ilişkin örnekler verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders programının incelenmesi İlgili kaynak
2 İlköğretim okullarının yapı,işleyişi ve öğretim programları. İlgili kaynak
3 Doğal destek sağlayan kaynaklar İlgili kaynak
4 Özel eğitim danışmanlığı İlgili kaynak
5 Kaynaştırma ortamlarındaki ekip çalışmaları İlgili kaynak
6 Okuma yazma ve dil gelişiminde ailenin rolü İlgili kaynak
7 Kaynaştırma ortamında yapılabilecek uyarlamalar İlgili kaynak
8 Kaynaştırma ortamında yapılabilecek uyarlamalar İlgili kaynak
9 Arasınav İlgili kaynak
10 Sosyal Becerileri Öğretimi ve Değerlendirilmesi İlgili kaynak
11 Sosyal Becerileri Öğretimi ve Değerlendirilmesi İlgili kaynak
12 Davranış problemleri ve başetme yolları İlgili kaynak
13 Davranış problemleri ve başetme yolları İlgili kaynak
14 Final sınavı İlgili kaynak
Resources
Course Notes <p>Related notes.</p>
Course Resources

Batu, S., ve İftar, G. K., (2002), Kaynaştırma: Ankara: Kök Yayıncılık.

Bilgic, E. (2016)  Özel Eğitimde Okuma - Yazma Öğretimi. (Ed. Hasan Avcıoğlu), Ankara: Eğiten Kitap.
Sucuoğlu, B., ve Kargın, T. (2006), İlköğretimde Kaynaştırma Uygulamaları Yaklaşımlar Yöntemler Teknikler, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili güncel bilgileri tanımlar. X
2 Öğrencilerinin seviyesini öğretime başlamadan önce değerlendirip, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır; bu sonuçlara göre bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlayıp kullanır. X
3 Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri yasal ve etik kurallar çerçevesinde mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
4 Öğretim ve araştırma amacıyla temel düzeyde (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey) bilişim teknolojilerini kullanarak özel gereksinimli birey ve ailesine destek sağlar. X
5 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen durumlarla karşılaştığında çözüm önerileri geliştirir. X
6 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini amacına yönelik kullanır. X
7 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilimsel ürünleri inceler ve/veya yeni ürünler ortaya koyar. X
8 Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum ve davranışlar sergileyerek alanıyla ilgili seminer, konferans, çalıştay vb. çalışmalara katılır. X
9 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri yeni gelişmeleri takip edip, meslektaşlarıyla ortak çalışabilir. X
10 Alanıyla ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere erişmek için temel düzeyde (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi) yabancı dil bilgisini kullanır. X
11 Özel eğitim çalışmalarında öğrencilerin yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine göre plan ve projeler hazırlayıp, uygular ve yönetir. Sonuçları ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır. X
12 Özel gereksinimli bireyler, aileleri ve diğer uzmanlar ile çalışma konusunda etkili iletişim becerilerini kullanır. X
13 Özel gereksinimli öğrencilere iletişim ve sosyal becerileri kazandırabilme ve onların sosyal kabulünü artırabilme konusunda sahip olduğu bilgi ve becerileri verimli şekilde kullanır. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olup, bu değerleri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
15 Öğrencilerin tüm özellikleri (ek özrü, sağlık problemleri vb.) ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Uygulama) 25
2. Performans Görevi (Uygulama) 25
3. Performans Görevi (Uygulama) 25
1. Ara Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 50 50
Final 1 5 5
Total Workload 133
Total Workload / 25 (Hours) 5.32
dersAKTSKredisi 5