Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Dili TUR 102 2 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. GÖKHAN EKŞİ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi EROL EROĞLU, Öğr.Gör. EMİNE ŞULE ERTÜRK ANIKLI, Öğr.Gör. ÖZLEM YAHŞİ, Öğr.Gör.Dr. ENGİN ÖMEROĞLU, Öğr.Gör. GÖKHAN EKŞİ, Öğr.Gör.Dr. SERHAT DEMİREL, Öğr.Gör. HÜRDÜNYA ŞAHAN, Öğr.Gör.Dr. ÖZLEM DÜZLÜ, Öğr.Gör.Dr. RAMAZAN KANDEMİR ENSER, Dr.Öğr.Üyesi ZEKİYE TURAN,
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective Öğrencinin Türkçenin özelliklerini bilmesini, dili doğru ve etkili kullanabilmesini ve toplum içinde kendini daha iyi ifade edebilmesini sağlamak.
Course Content Türkçenin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanma yolları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dersin amacını ve işleyiş planını görür, dilin tanımını ve insan hayatındaki yerini kavrar, konuşma ve yazı dili arasındaki farkları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Dilin özelliklerini, dil-toplum ve dil-kültür ilişkilerini kavrar; okuma ve anlama yöntemlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Türk dilinin yapısını ve yeryüzündeki dil aileleri arasındaki yerini, lehçe-şive-ağız ayrımını bilir; noktalama işaretlerinin kullanımını anlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Türk dilinin tarihi gelişimi içerisinde öne çıkan eserleri görür, yazım kurallarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Türk dilinin ses özelliklerini bilir, kültürün ne olduğunu ve değişip değişmeyen unsurlarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Türk dilinin yapım ve çekim eklerini bilir, şiir türünün özelliklerini örneklerle kavrar. Teknoloji-dil ilişkisini görür. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Sözcük türlerini bilir, roman ve öykünün özelliklerini örneklerle kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Söz öbeklerini bilir, ödev-proje hazırlamanın yöntemlerini öğrenir; masal, fabl, mesnevi gibi klasik kurmaca türlerin özelliklerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Cümlenin öğelerini ve cümle türlerini bilir, tiyatro ve senaryo gibi kullanmalık metinler hakkında bilgi sahibi olur, yazı yazmanın ön hazırlıklarını görür. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Paragraf ve metnin özelliklerini kavrar, makale ve eleştiri gibi işlevsel türleri bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Sözcüklerin anlam bakımından özelliklerini bilir, deneme ve fıkra gibi işlevsel türleri bilir, günlük hayattaki iletişim hatalarını örneklerle görür. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Deyimler, atasözleri ve Türk dilinin söz varlığı hakkında bilgi sahibi olur, anlatım bozukluklarını örnekleriyle tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Türk dilinin güncel sorunlarını bilir, etkili ve güzel konuşmanın ilkelerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 Bilimsel yazıları tanır, etkili ve güzel konuşma örneklerini görür. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
15 Genel iletişimde yapılan hataları görür, topluluk önünde konuşma yapmanın inceliklerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 A. Dersin amacı ve işleyişi, dilin tanımı ve insan hayatındaki yeri B. Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farklar.
2 A. Dilin özellikleri ve dilin yapısını kavrama. Okuma ve anlama yöntemleri B. Noktalama işaretleri
3 A. Dünya dilleri arasında Türkçe; lehçe, şive ve ağız arasındaki farklar B. Dil-düşünce ilişkisini kavrama, eleştirel düşünme. Noktalama işaretleri
4 A. Belli başlı Türkçe eserlerin değerlendirilmesi B. Yazım kuralları
5 A. Örneklerle Türkçenin ses özellikleri B. Kültürün değişen ve değişmeyen unsurları
6 A. Türkçede sözcük yapısının incelenmesi B. Yazı türlerinden Şiir ve şiir incelemesi C. Yazı için ön hazırlıklar D. Form yazıları: dilekçe, tutanak, rapor...
7 A. Sözcük Türleri B. Roman ve hikâye türleri. Edebiyatta kurgu-yaşantı ayrımı. C. Sözlük kullanımı
8 A. Söz öbekleri B. Klasik kurmaca türler C. Ödev, proje hazırlama D. Yazılı ve Görsel Medyada Dil Yanlışları
9 A. Türkçede cümle yapısı ve cümle türleri B. Kullanmalık Metinler: Tiyatro, senaryo C. Bilimsel yazmanın ilkeleri. Yazmada plan, iyi bir plan nasıl yapılır?
10 A. Cümle üstü dil yapıları: paragraf ve metin B. İşlevsel Türler: Makale-Eleştiri. Eleştiride yöntem sorunu. C. İletişim kazaları
11 A. Semantik bilgisi B. İşlevsel Türler: Deneme - Fıkra-Gazete Köşe yazısı-Söyleşi C. Paragraf yazımı; paragraf türleri ve özellikleri
12 A. Söz sanatları ve Türkçenin söz varlığı B. İşlevsel Türler: Mektup, Gezi Yaazısı, Anı, Günlük.C. Dil Yanlışları (Anlatım Bozuklukları).
13 A. Türkçenin güncel sorunları B. Diksiyonda dikkat edilmesi gereken noktalar C. Bilimsel yazılar
14 Genel tekrar
Resources
Course Notes Akerson, F. (2008). Türkçe Örneklerle Dile Genel Bir Bakış, Multilingual, 2. Bsk. İstanbul, 282 s.
Course Resources Aksan,D. (1990). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK, Ankara,
Aktaş, Ş.; Gündüz, O. (2011) Yazılı ve Sözlü Anlatım Kompozisyon Sanatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 330 s.
Atasoy, F.O. (2010). Türkçede Noktalama, Özel Kitaplar, İstanbul, 530 s.
Ateş, K. (2011). Türk Dili, İmge Kitabevi, 10. Bsk, İstanbul, 419 s.
Caferoğlu, A. (1984). Türk Dili Tarihi, Enderun Kitabevi, İstanbul, 246 s.
Demir, N.; Yılmaz, E. (2009). Türk Dili El Kitabı, Grafiker Yayınları, 4. Bsk. Ankara, 269 s.
Eker, S. (2009). Çağdaş Türk Dili, 5. Bsk, İstanbul, 584 s.
Ergin, M. (1972). Türk Dil Bilgisi,
Ergüzel, M.; Gülsevin, G.; Boz, E.; Yaman, E. (2011). Üniversiteler İçin Türk Dili (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Savaş Yayınevi, Ankara, 408 s.
Özkan, M.; Sevinçli, V. (2008). Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, 3F Yayınevi, İstanbul, 279 s.
Özkan, Mustafa. Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Filiz Kitabevi, İstanbul 2001.
Paçacıoğlu, B. (2010). Türk Dili ve Kompozisyon, Hat Yayınevi, 368 s.
Yılmaz, Y. (2010). Türkçede Dil Yanlışları, Özel Kitaplar, İstanbul, 320 s.
Week Documents Description size
9 ekitap102_H04 0.24 MB
1 TUR101_H01 0.13 MB
1 TUR101_V01 89.29 MB
1 TUR101_H02 0.21 MB
2 TUR101_V03_V04 185.95 MB
2 TUR101_H04 0.29 MB
2 TUR101_H03 0.33 MB
3 TUR101_H06 0.26 MB
3 TUR101_H05. 0.31 MB
3 TUR101_V05_V06 183.3 MB
1 TUR101_H01 0.13 MB
1 TUR101_H02 0.21 MB
1 TUR101_H02 0.21 MB
2 TUR101_V03_V04 185.95 MB
2 TUR101_H03 0.33 MB
2 TUR101_H03 0.33 MB
3 TUR101_H06 0.26 MB
3 TUR101_H05. 0.31 MB
3 TUR101_V05_V06 183.3 MB
1 TUR101_V01 89.29 MB
2 TUR101_H04 0.29 MB
2 TUR101_V03_V04 185.95 MB
4 TUR101_H07 0.28 MB
4 TUR101_H08 0.36 MB
4 TUR101_V08_1 7.9 MB
4 TUR101_V08_2 87.05 MB
4 TUR101_V07 141.52 MB
5 TUR101_V09 39.64 MB
5 TUR101_V10 123.44 MB
5 TUR101_H10 0.25 MB
5 TUR101_H09 0.24 MB
6 TUR101_H12 0.24 MB
6 TUR101_V11 116.97 MB
6 TUR101_V12 126.41 MB
6 TUR101_H11. 0.3 MB
7 TUR101_H13 0.21 MB
7 TUR101_H14 0.26 MB
7 TUR101_V13 36.4 MB
7 TUR101_V14 366.86 MB
8 ekitap102_H01 0.36 MB
8 ekitap102_H02 0.3 MB
8 TUR102_V15 435.58 MB
8 TUR102_V16 462.33 MB
9 ekitap102_H03 0.25 MB
9 TUR102_V17 165.14 MB
9 TUR102_V19 170.82 MB
9 ekitap102_H04 0.24 MB
10 ekitap102_H05 0.23 MB
10 ekitap102_H06 0.26 MB
10 TUR102_V20 181.71 MB
11 ekitap102_H07 0.22 MB
11 ekitap102_H08 0.24 MB
11 TUR102_V21 338.06 MB
11 TUR102_V22 228.82 MB
12 ekitap102_H09 0.3 MB
12 ekitap102_H10 0.3 MB
12 TUR102_V23 325.58 MB
14 ekitap102_H13 0.24 MB
14 ekitap102_H14 0.28 MB
12 DIL102_H09 0.48 MB
12 DIL102_H10 0.14 MB
13 ekitap102_H12 0.27 MB
4 TUR101_V08_2 87.05 MB
4 TUR101_V07 141.52 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili güncel bilgileri tanımlar.
2 Öğrencilerinin seviyesini öğretime başlamadan önce değerlendirip, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır; bu sonuçlara göre bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlayıp kullanır.
3 Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri yasal ve etik kurallar çerçevesinde mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
4 Öğretim ve araştırma amacıyla temel düzeyde (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey) bilişim teknolojilerini kullanarak özel gereksinimli birey ve ailesine destek sağlar.
5 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen durumlarla karşılaştığında çözüm önerileri geliştirir.
6 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini amacına yönelik kullanır.
7 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilimsel ürünleri inceler ve/veya yeni ürünler ortaya koyar.
8 Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum ve davranışlar sergileyerek alanıyla ilgili seminer, konferans, çalıştay vb. çalışmalara katılır.
9 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri yeni gelişmeleri takip edip, meslektaşlarıyla ortak çalışabilir.
10 Alanıyla ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere erişmek için temel düzeyde (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi) yabancı dil bilgisini kullanır.
11 Özel eğitim çalışmalarında öğrencilerin yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine göre plan ve projeler hazırlayıp, uygular ve yönetir. Sonuçları ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
12 Özel gereksinimli bireyler, aileleri ve diğer uzmanlar ile çalışma konusunda etkili iletişim becerilerini kullanır.
13 Özel gereksinimli öğrencilere iletişim ve sosyal becerileri kazandırabilme ve onların sosyal kabulünü artırabilme konusunda sahip olduğu bilgi ve becerileri verimli şekilde kullanır.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olup, bu değerleri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
15 Öğrencilerin tüm özellikleri (ek özrü, sağlık problemleri vb.) ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapar.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 85
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 1 1
Final 1 2 2
Total Workload 102
Total Workload / 25 (Hours) 4.08
dersAKTSKredisi 4