Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Zihin Engellilere Oyun ve Şarki Öğretimi ZEE 304 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Arş.Gör. DAMLA ALTIN
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Ahmet FİDAN
Course Category
Course Objective Dersin amacı oyun ve oyun türleri hakkında bilgi vermektir. Gelişimsel yetersizliği olan çocukların gelişim ve öğrenme özelliklerini dikkate alarak temel oyun becerilerinin öğretimi ve farklı gelişim alanlarını destekleyici oyun temelli etkinliklerin planlanmasıdır.
Course Content Çocuklarda oyun gelişimi ve özellikleri, zihin engelli çocuklarda oyun gelişimi ve oyun özellikleri, oyunun tanımı, oyun kuramları, oyunun önemi ve sınıflandırılması, gelişim alanlarına göre derlenen oyun örnekleri, zihin engelli çocuklara şarkı, dramatizasyon ve rol öğretimi, oyun ve şarkı öğretiminde yapılacak uyarlamalar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Beden eğitimi ve oyunun tanımı ve gelişimsel yetersizliği olan çocukların eğitimi üzerindeki önemini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Okul öncesi düzeyde çocukların, yaşlarına bağlı olarak oyun gelişimi yaklaşımlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Zihin özürlü çocukların gelişim ve öğrenme özellikleri dikkate alınarak temel oyun becerilerinin öğretimini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Otistik çocukların gelişim ve öğrenme özellikleri dikkate alınarak temel oyun becerilerinin öğretimini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Gelişimsel yetersizliği olan çocukların farklı gelişim alanlarını destekleyici oyun temelli örnek uygulama etkinliklerini sunar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Örnek uygulama etkinliklerinin video sunumu ve etkinlikler üzerinde tartışmasını yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Etkinlik temelli öğretim uygulamaları hakkında bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Beden eğitimi ve oyunun tanımı ve gelişimsel yetersizliği olan çocukların eğitimi üzerine önemi. Kaynakların ilgili bölümleri
2 Okul öncesi düzeyde çocukların, yaşlarına bağlı olarak oyun gelişimi yaklaşımları. Kaynakların ilgili bölümleri
3 Oyun türleri. Kaynakların ilgili bölümleri
4 Zihin özürlü çocukların gelişim ve öğrenme özellikleri dikkate alınarak temel oyun becerilerinin öğretimi. Kaynakların ilgili bölümleri
5 Otistik çocukların gelişim ve öğrenme özellikleri dikkate alınarak temel oyun becerilerinin öğretimi. Kaynakların ilgili bölümleri
6 Gelişimsel yetersizliği olan çocukların farklı gelişim alanlarını destekleyici oyun temelli örnek uygulama etkinliklerinin sunulması. Kaynakların ilgili bölümleri
7 Gelişimsel yetersizliği olan çocukların farklı gelişim alanlarını destekleyici oyun temelli örnek uygulama etkinliklerinin sunulması. Kaynakların ilgili bölümleri
8 Gelişimsel yetersizliği olan çocukların farklı gelişim alanlarını destekleyici oyun temelli örnek uygulama etkinliklerinin sunulması. Kaynakların ilgili bölümleri
9 ARASINAV
10 Örnek uygulama etkinliklerinin video sunumu ve etkinlikler üzerinde tartışma. Kaynakların ilgili bölümleri
11 Oyun temelli etkinlik planı hazırlama ve sunumu. Kaynakların ilgili bölümleri
12 Oyun temelli etkinlik planı hazırlama ve sunumu. Kaynakların ilgili bölümleri
13 Oyun temelli etkinlik planı hazırlama ve sunumu. Kaynakların ilgili bölümleri
14 Dersin Değerlendirilmesi.
Resources
Course Notes Özen, A ve Tavlar, S. (2005). Oyun Temelli Etkinlikler. Ankara: Kök Yayıncılık
Course Resources *Gözün, Ö. ve Cihangir, S. 2003. Nesnelerle Etkinlikler.İkinci Baskı, Ankara:Kök Yayıncılık
*Özen, A., Turan, Z. (2001) "Engelli Çocuklar Ve Oyun: İşitme ve Zihin Engelli Çocuklar" Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi. Editör:U. Tüfekçioğlu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı,
*Sevinç, M. (2001). "Çocukta Oyun Gelişimi ve Aşamaları" Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi. Editör:U. Tüfekçioğlu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı
*Sucuoğlu, B. (2001). "Engelli Çocuklar ve Oyun: Otistik Çocuklar" Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi. Editör:U. Tüfekçioğlu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili güncel bilgileri tanımlar. X
2 Öğrencilerinin seviyesini öğretime başlamadan önce değerlendirip, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır; bu sonuçlara göre bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlayıp kullanır. X
3 Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri yasal ve etik kurallar çerçevesinde mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
4 Öğretim ve araştırma amacıyla temel düzeyde (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey) bilişim teknolojilerini kullanarak özel gereksinimli birey ve ailesine destek sağlar. X
5 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen durumlarla karşılaştığında çözüm önerileri geliştirir. X
6 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini amacına yönelik kullanır. X
7 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilimsel ürünleri inceler ve/veya yeni ürünler ortaya koyar. X
8 Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum ve davranışlar sergileyerek alanıyla ilgili seminer, konferans, çalıştay vb. çalışmalara katılır. X
9 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri yeni gelişmeleri takip edip, meslektaşlarıyla ortak çalışabilir. X
10 Alanıyla ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere erişmek için temel düzeyde (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi) yabancı dil bilgisini kullanır. X
11 Özel eğitim çalışmalarında öğrencilerin yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine göre plan ve projeler hazırlayıp, uygular ve yönetir. Sonuçları ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır. X
12 Özel gereksinimli bireyler, aileleri ve diğer uzmanlar ile çalışma konusunda etkili iletişim becerilerini kullanır. X
13 Özel gereksinimli öğrencilere iletişim ve sosyal becerileri kazandırabilme ve onların sosyal kabulünü artırabilme konusunda sahip olduğu bilgi ve becerileri verimli şekilde kullanır. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olup, bu değerleri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
15 Öğrencilerin tüm özellikleri (ek özrü, sağlık problemleri vb.) ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Ödev 40
1. Kısa Sınav 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 1 6 6
Ödev 1 8 8
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 8 8
Final 1 10 10
Total Workload 118
Total Workload / 25 (Hours) 4.72
dersAKTSKredisi 5