Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Özel Eğitime Giriş ZEE 101 1 4 + 0 4 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. BEKİR FATİH MERAL
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Damla ALTIN

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Dersin amaçları:

* Özel gereksinimli çocuklar ve onların genel özellikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.

* Özel gereksinimli olma nedenleri, teşhis ve eğitimleri hakkında bilgi kazandırmak.

* Kaynaştırma hakkında bilgi kazandırmak.

* Ailelerle birlikte çalışma hususunda bilgi kazandırmak.

Course Content

Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim, gelişimsel yetersizlikler, zihinsel yetersizlik ve otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlükleri, işitme yetersizlikleri, dil ve konuşma bozuklukları, duygu ve davranış bozuklukları, görme yetersizlikleri, bedensel yetersizlikler, üstün zeka veya yetenek, kaynaştırma, erken eğitim, aile eğitimi, Dünyada ve Türkiye'de bazı özel eğitim uygulamaları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Özel eğitim teriminin tanımını ve kapsadığı alanı açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Özel gereksinimli çocukların hangi özelliklere sahip olduğunu açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Sınav , Ödev,
3 Türkiye’deki geçmiş ve güncel özel eğitim uygulamalarının hakkında bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Özel gereksinimli çocukların tanı ve durumlarının nedenleri hakkında bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Özel gereksinimli çocukların sınıflandırılmaları(zihin yetersizliği, öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, duygu ve davranış bozukluğu, üstün zeka ve üstün yetenek, işitme engeli ve görme engeli, ileri derecede ve çoklu yetersizlik ve bedensel yetersizlik) ve bu sınıflandırmaların genel özellikleri hakkında bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Kaynaştırma uygulamaları ve destek hizmetler hakkında bilgi verir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
7 Özel eğitimde erken eğitim uygulamaları hakkında bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
8 Özel eğitimde aile eğitimi uygulamaları hakkında bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Özel eğitim ve özel eğitime gereksinim duyan bireyler Kaynakların ilgili bölümleri
2 Özel eğitimin tarihçesi Kaynakların ilgili bölümleri
3 Kaynaştırma ve ayrıştırmaya dayalı özel eğitim uygulamaları Kaynakların ilgili bölümleri
4 Özel eğitimde ölçme ve değerlendirme Kaynakların ilgili bölümleri
5 Bireyselleştirilmiş eğitim planları ve öğretimin bireyselleştirilmesi Kaynakların ilgili bölümleri
6 Erken özel eğitim uygulamaları Kaynakların ilgili bölümleri
7 Özel eğitimde aile eğitimi Kaynakların ilgili bölümleri
8 Ara sınav
9 Zihinsel yetersizliği olan bireyler ve eğitimleri Kaynakların ilgili bölümleri
10 Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler ve eğitimleri Kaynakların ilgili bölümleri
11 Öğrenme güçlüğü olan bireyler ve eğitimleri Kaynakların ilgili bölümleri
12 İşitme ve görme engelli bireyler ve eğitimleri Kaynakların ilgili bölümleri
13 İleri derecede ve çoklu yetersizliği olan bireyler ve eğitimleri Kaynakların ilgili bölümleri
14 Final sınavı
Resources
Course Notes <p>* Diken, İ. H. (Edt.). (2008). &Ouml;zel Eğitime Gereksinimi Olan &Ouml;ğrenciler ve &Ouml;zel Eğitim (Students with&nbsp;Special Needs&nbsp;and&nbsp;Special Education). Ankara: Pegem Akademi.<br /> * Ak&ccedil;amete, A. G. (2010). Genel eğitim okullarında &ouml;zel gereksinimi olan &ouml;ğrenciler ve &ouml;zel eğitim &nbsp;(Students with special needs in general education schools and special education). (3. Baskı). Ankara: K&ouml;k Yayıncılık.&nbsp;</p>
Course Resources

Turnbull, A. P., Turnbull, H. R., & Wehmeyer, M. L. (2010). Exceptional lives: Special education in today's schools. Upper Saddle River, N.J: Merrill

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili güncel bilgileri tanımlar. X
2 Öğrencilerinin seviyesini öğretime başlamadan önce değerlendirip, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır; bu sonuçlara göre bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlayıp kullanır. X
3 Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri yasal ve etik kurallar çerçevesinde mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
4 Öğretim ve araştırma amacıyla temel düzeyde (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey) bilişim teknolojilerini kullanarak özel gereksinimli birey ve ailesine destek sağlar. X
5 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen durumlarla karşılaştığında çözüm önerileri geliştirir. X
6 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini amacına yönelik kullanır. X
7 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilimsel ürünleri inceler ve/veya yeni ürünler ortaya koyar. X
8 Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum ve davranışlar sergileyerek alanıyla ilgili seminer, konferans, çalıştay vb. çalışmalara katılır. X
9 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri yeni gelişmeleri takip edip, meslektaşlarıyla ortak çalışabilir. X
10 Alanıyla ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere erişmek için temel düzeyde (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi) yabancı dil bilgisini kullanır. X
11 Özel eğitim çalışmalarında öğrencilerin yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine göre plan ve projeler hazırlayıp, uygular ve yönetir. Sonuçları ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır. X
12 Özel gereksinimli bireyler, aileleri ve diğer uzmanlar ile çalışma konusunda etkili iletişim becerilerini kullanır. X
13 Özel gereksinimli öğrencilere iletişim ve sosyal becerileri kazandırabilme ve onların sosyal kabulünü artırabilme konusunda sahip olduğu bilgi ve becerileri verimli şekilde kullanır. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olup, bu değerleri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
15 Öğrencilerin tüm özellikleri (ek özrü, sağlık problemleri vb.) ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 85
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 5
1. Performans Görevi (Uygulama) 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 12 12
Final 1 10 10
Total Workload 201
Total Workload / 25 (Hours) 8.04
dersAKTSKredisi 8