Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Zihin Engellilere Okuma-Yazma Öğretimi ZEE 301 5 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Arş.Gör. DAMLA ALTIN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Damla ALTIN

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Zihin engelli öğrenciye ses temelli ve cümle yöntemiyle okuma yazma öğretimi hususunda uygulama düzeyinde bilgi ve beceri kazandırmak

Course Content

Dinleme, konuşma, görsel okuma ve görsel sunu; okuma-yazma öğrenme alanları tanım ve süreçleri ile öğrenme alanları arasındaki ilişki, Türkçenin özellikleri, bu özelliklerin ilkokuma ve yazma öğretimine etkisi; ilkokuma ve yazma öğretiminin amaç ve ilkeleri, birinci sınıf öğretmeninin ve öğrencilerinin temel özellikleri; ilkokuma ve yazma öğretiminde verimsizlik-başarısızlık nedenleri, ilkokuma ve yazma öğretiminde kullanılan araç-gereçler(özellik ve etkileri, bu araçların seçimi, oluşturulması ve kullanımı); ilkokuma ve yazma öğretiminde uygulanan yöntemler (tanımları, özellikleri, sınıflandırılması, uygulamaları, yöntemlerin üstünlük ve sınırlılıkları); ses temelli cümle yöntemi( tanımı, ilkeleri, özellikleri, aşamaları ve uygulaması), ses temelli cümle yönteminin aşamaları doğrultusunda zihinsel yetersizliği olanlara okuma ve yazma öğretimi uygulamaları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İlköğretim Türkçe Dersi Programını (I-II) tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Programın temel yaklaşımını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 İlk Okuma-Yazma dersinde uygun yaklaşımı uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Benzetim, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 İlk okuma yazma programın içeriğini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemini uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 İlk Okuma-Yazmaya Hazırlıkta etkinlikleri planlar. Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Benzetim, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Ses grupları, heceler, kelimeler ve cümleleri nasıl oluşturacağını ve bunları öğrencilere nasıl öğreteceğini gösterir. Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İlköğretim programlarının değerlendirilmesi Ders notları-ilgili slaytlar
2 İlköğretim programında ilk okuma-yazma öğretimi Ders notları-ilgili slaytlar
3 Okumaya giriş, okuma ve yazmanın temel amaçları Ders notları-ilgili slaytlar
4 Okuma yaklaşımları Ders notları-ilgili slaytlar
5 Okumaya hazır oluşlulukla ilgili faktörler Ders notları-ilgili slaytlar
6 Okuma ve yazma içerisinde kavram alanları (Okuma stratejileri-yazı yazma süreci ve yazılı ürünler) Ders notları-ilgili slaytlar
7 Okuma yazma ve dil gelişiminde ailenin rolü Ders notları-ilgili slaytlar
8 Yazma, yazmaya etki eden unsurlar Ders notları-ilgili slaytlar
9 Ara Sınav Ders notları-ilgili slaytlar
10 Okuma yazma yöntemleri, ilk okuma yazmaya hazırlık, ilk okuma ve yazmaya başlama Ders notları-ilgili slaytlar
11 Zihinsel yetersizliği olanlara yönelik okuma yazma öğretimi uygulamaları Ders notları-ilgili slaytlar
12 Zihinsel yetersizliği olanlara kelime öğretimi Ders notları-ilgili slaytlar
13 Zihinsel yetersizliği olanların kelime dağarcığını geliştirme yolları Ders notları-ilgili slaytlar
14 Final sınavı Ders notları-ilgili slaytlar
Resources
Course Notes <p>İlgili ders notu</p>
Course Resources


Akyol, H. (1997). Ögrenme Güçlügü Olan Çocuklara Okuma Yazma Ögretimi. Milli Egitim. Ekim- Kasım- Aralık. Sayı,136
Bilgic, E. (2016)  Özel Eğitimde Okuma - Yazma Öğretimi. (Ed. Hasan Avcıoğlu), Ankara: Eğiten Kitap.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili güncel bilgileri tanımlar. X
2 Öğrencilerinin seviyesini öğretime başlamadan önce değerlendirip, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır; bu sonuçlara göre bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlayıp kullanır. X
3 Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri yasal ve etik kurallar çerçevesinde mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
4 Öğretim ve araştırma amacıyla temel düzeyde (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey) bilişim teknolojilerini kullanarak özel gereksinimli birey ve ailesine destek sağlar. X
5 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen durumlarla karşılaştığında çözüm önerileri geliştirir. X
6 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini amacına yönelik kullanır. X
7 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilimsel ürünleri inceler ve/veya yeni ürünler ortaya koyar. X
8 Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum ve davranışlar sergileyerek alanıyla ilgili seminer, konferans, çalıştay vb. çalışmalara katılır. X
9 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri yeni gelişmeleri takip edip, meslektaşlarıyla ortak çalışabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Ödev 10
2. Ödev 10
3. Ödev 10
4. Ödev 10
5. Ödev 10
6. Ödev 10
7. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 70
1. Final 30
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 8 16
Ödev 1 20 20
Final 1 10 10
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6