Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlari ZEE 207 3 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. EMRAH BİLGİÇ
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Ahmet Fidan

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması hususunda uygulama düzeyinde bilgi ve beceri kazandırmak.

Course Content

Öğretim programının öğeleri, bireyselleştirilmiş eğitim programı nedir, nerede ve kimler tarafından geliştirilir, özel eğitim alanında program geliştirmeye ve var olan programları uyarlamaya neden gerek vardır, bireyselleştirilmiş eğitim programlarının öğeleri ve geliştirilmesi, öğrencilerin değerlendirilmesi, varolan performans düzeyinin belirlenmesi, uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi ve yazılması, özel eğitim ve destek hizmetlerin belirlenmesi, tüm hizmet planları, aile hizmet planları ve geçiş planları, uzun ve kısa dönemli amaçları yıla yayma.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bireyselleştirilmiş eğitim programlarında ekip çalışmaları hakkında bilgi verir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Özel gereksinimli olan çocukları değerlendirir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
3 Özel gereksinimli çocukların varolan performans düzeyini belirler Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
4 Özel gereksinimli öğrencilerin gelişimlerinin kaydedilmesi hakkında bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Özel eğitimde ek hizmet türlerini ve her birinin özelliklerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo,
6 Bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bireyselleştirilmiş eğitim programları Kaynakların ilgili bölümleri
2 Erken özel eğitim hizmetleri ve özel gereksinimli çocukların farkına varılması Kaynakların ilgili bölümleri
3 Bep da ekip çalışmalarına yer verilmesi Kaynakların ilgili bölümleri
4 Özel gereksinimli olan çocukları değerlendirme Kaynakların ilgili bölümleri
5 Varolan performans düzeyini belirlenmesi ve yazılması Kaynakların ilgili bölümleri
6 Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi ve yazılması Kaynakların ilgili bölümleri
7 Kavram ve beceri analizleri Kaynakların ilgili bölümleri
8 Tüm hizmet planı BEP ve öğretim uyarlamaları Kaynakların ilgili bölümleri
9 ARASINAV Kaynakların ilgili bölümleri
10 Özel eğitim ve ek hizmetler Kaynakların ilgili bölümleri
11 Hizmet verenler arasında koordinasyon Kaynakların ilgili bölümleri
12 Gelişimin kaydedilmesi ve öğretimin gözlenmesi Kaynakların ilgili bölümleri
13 Programdan programa geçiş Kaynakların ilgili bölümleri
14 Final Sınavı Kaynakların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes <p>Avcıoğlu H. (2015) A&#39;dan Z&#39; ye BEP&nbsp;Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Geliştirilmesi. Ankara: Vize Yayınları.</p> <p>Bilgic, E. (2016)&nbsp;&nbsp;&Ouml;zel Eğitimde Okuma - Yazma &Ouml;ğretimi. (Ed. Hasan Avcıoğlu), Ankara: Eğiten Kitap.</p> <p>G&uuml;rsel,O. (2006) Bireyselleştirilmiş Eğitim Programların Geliştirilmesi. Eskişehir:Anadolu &Uuml;niversitesi A&ccedil;ık &Ouml;ğretim Fak&uuml;ltesi Yayınları.</p> <p>&nbsp;</p>
Course Resources

Gürsel, O. (2005). Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi ve yazılması. O. Gürsel (Ed.). Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının geliştirilmesi içinde (81- 98). Eskişehir; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No:794.

AVCIOĞLU, H. (2011). Zihin engelliler sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlamaya ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 12(01), 039-053.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili güncel bilgileri tanımlar. X
2 Öğrencilerinin seviyesini öğretime başlamadan önce değerlendirip, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır; bu sonuçlara göre bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlayıp kullanır. X
3 Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri yasal ve etik kurallar çerçevesinde mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
4 Öğretim ve araştırma amacıyla temel düzeyde (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey) bilişim teknolojilerini kullanarak özel gereksinimli birey ve ailesine destek sağlar. X
5 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen durumlarla karşılaştığında çözüm önerileri geliştirir. X
6 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini amacına yönelik kullanır. X
7 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilimsel ürünleri inceler ve/veya yeni ürünler ortaya koyar. X
8 Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum ve davranışlar sergileyerek alanıyla ilgili seminer, konferans, çalıştay vb. çalışmalara katılır. X
9 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri yeni gelişmeleri takip edip, meslektaşlarıyla ortak çalışabilir. X
10 Alanıyla ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere erişmek için temel düzeyde (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi) yabancı dil bilgisini kullanır. X
11 Özel eğitim çalışmalarında öğrencilerin yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine göre plan ve projeler hazırlayıp, uygular ve yönetir. Sonuçları ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır. X
12 Özel gereksinimli bireyler, aileleri ve diğer uzmanlar ile çalışma konusunda etkili iletişim becerilerini kullanır. X
13 Özel gereksinimli öğrencilere iletişim ve sosyal becerileri kazandırabilme ve onların sosyal kabulünü artırabilme konusunda sahip olduğu bilgi ve becerileri verimli şekilde kullanır. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olup, bu değerleri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
15 Öğrencilerin tüm özellikleri (ek özrü, sağlık problemleri vb.) ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 2 7 14
Ödev 1 6 6
Final 1 7 7
Total Workload 162
Total Workload / 25 (Hours) 6.48
dersAKTSKredisi 6