Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Zihin Engelliler ve Eğitimi ZEE 102 2 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AHMET FİDAN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Damla ALTIN

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Dersin amacı zihin engeli ve zihin engelli bireylerin eğitim uygulamaları hakkında kuram ve uygulamadaki temel bilgileri kazandırmaktır.

Course Content

ZY tanımlarının kuramsal temelleri, sınıflama, yaygınlık, zekanın değerlendirilmesi, uyumsal davranışların değerlendirilmesi, Zy'nin nedenleri ve önleme, ZY'nin olan bireylerin özellikleri ve eğitim olanakları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Zihin engelinin farklı tanımlarını ve tanı ölçütlerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Zihin engelinin yaygınlığı ve sınıflandırmasını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Zihin engellilerin değerlendirme süreçlerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
4 Zihin engelinin nedenlerini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 Zihin engelli bireylerin eğitsel ve davranışsal özelliklerini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav ,
6 Zihin engelli bireylerin eğitsel yerleştirme ilkelerini ve olanaklarını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
7 Zihin engelli bireylerin eğitim içeriklerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Grup Çalışması, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Zihin engelli bireyler için gerekli ek hizmetleri örnekler üzerinden değerlendirir. Anlatım, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Zihin engelliler ve eğitimlerinin tarihçesi Ders notları-ilgili kaynaklar
2 Zihin engelinin tanımı, yaygınlık ve sınıflandırılması Ders notları-ilgili kaynaklar
3 Zihin yetersizliğinin nedenleri Ders notları-ilgili kaynaklar
4 Zihin engellilerin değerlendirilmesi ve tanılanması Ders notları-ilgili kaynaklar
5 Zihin engellilerin değerlendirilmesi ve eğitsel yerleştirme Ders notları-ilgili kaynaklar
6 Hafif düzeyde zihin yetersizliği olan bireylerin eğitimi Ders notları-ilgili kaynaklar
7 Orta ve ileri düzeyde zihin yetersizliği olan bireylerin eğitimi Ders notları-ilgili kaynaklar
8 ARA SINAV
9 Zihin engellilerin eğitiminde bilimsel dayanaklı uygulamalar Ders notları-ilgili kaynaklar
10 Zihin engellilerin eğitiminde ek destekler ve hizmetler Ders notları-ilgili kaynaklar
11 Zihin engellilerle ilgili yasal düzenlemeler Ders notları-ilgili kaynaklar
12 Zihin engelli bireylerin ailelerinin eğitimi Ders notları-ilgili kaynaklar
13 Zihin engelli yetişkinler ve mesleki eğitim Ders notları-ilgili kaynaklar
14 FİNAL SINAVI
Resources
Course Notes <p>&Ouml;ğretim elemanı tarafından d&ouml;nem i&ccedil;inde sunulan notlar.</p>
Course Resources

Eripek. S. (2009. Zihinsel yetersizlikleri olan çocuklar. Ankara: Maya Akademi.
Sucuoğlu B. (Edt.) (2010). Zihin engelliler ve eğitimleri. Ankara: Kök Yayıncılık

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili güncel bilgileri tanımlar. X
2 Öğrencilerinin seviyesini öğretime başlamadan önce değerlendirip, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır; bu sonuçlara göre bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlayıp kullanır. X
3 Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri yasal ve etik kurallar çerçevesinde mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
4 Öğretim ve araştırma amacıyla temel düzeyde (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey) bilişim teknolojilerini kullanarak özel gereksinimli birey ve ailesine destek sağlar. X
5 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen durumlarla karşılaştığında çözüm önerileri geliştirir. X
6 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini amacına yönelik kullanır. X
7 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilimsel ürünleri inceler ve/veya yeni ürünler ortaya koyar. X
8 Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum ve davranışlar sergileyerek alanıyla ilgili seminer, konferans, çalıştay vb. çalışmalara katılır. X
9 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri yeni gelişmeleri takip edip, meslektaşlarıyla ortak çalışabilir. X
10 Alanıyla ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere erişmek için temel düzeyde (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi) yabancı dil bilgisini kullanır. X
11 Özel eğitim çalışmalarında öğrencilerin yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine göre plan ve projeler hazırlayıp, uygular ve yönetir. Sonuçları ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır. X
12 Özel gereksinimli bireyler, aileleri ve diğer uzmanlar ile çalışma konusunda etkili iletişim becerilerini kullanır. X
13 Özel gereksinimli öğrencilere iletişim ve sosyal becerileri kazandırabilme ve onların sosyal kabulünü artırabilme konusunda sahip olduğu bilgi ve becerileri verimli şekilde kullanır. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olup, bu değerleri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
15 Öğrencilerin tüm özellikleri (ek özrü, sağlık problemleri vb.) ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 30
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 15 15
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 14 14
Final 1 12 12
Total Workload 193
Total Workload / 25 (Hours) 7.72
dersAKTSKredisi 8