Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlik Bilgisi ve Ilk Yardim ZEE 118 2 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi EDA DEMİRHAN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Uğur YASSIBAŞ

Course Category
Course Objective

İnsanların sağlıklarını tehdit eden hastalıklar ve karşılaşabilecekleri kazalar, yanıklar, bayılma, alerji, donma, sıcak çarpması, zehirlenmeler ve yabancı cisime bağlı hava yolu tıkanıklarında uygulanabilecek basit fakat bilimsel acil yardım yöntemleri ve yaralanmalarda uygulanabilecek pansuman yapma, temel yaşam desteği hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır. Kaza ve felakete uğrayanları ölümden kurtarmak ve sakat kalmalarını önleme, verilecek eğitim ile sağlanacaktır.

Course Content

İnsan Vücudunun Anatomisi, bulaşıcı çocuk hastalıkları, epidemiyoloji, sanitasyon, İlk Yardım ve ABC’si, Yaralanmalar, Kanamalar, Şok, Koma, Travmalarda İlk Yardım Hizmetleri, Kırık ve çıkıklar, Yanıklarda İlk Yardım, Zehirlenmeler, Boğulmalarda İlk Yardım.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenciler toplumun sağlık sorunlarının önemini ve çözümlerini açıklarlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Öğrenciler bakteriler, mantarlar, virüslerin yol açtığı hastalıklar ve kalıtımsal hastalıkları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
3 Öğrenciler ilk yardım uygulamalarını yaparlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Öğrenciler acil durumlarda ne yapılması gerektiğini tartışırlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
5 Öğrenciler temel yaşam desteğini uygularlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Öğrenciler zehirlenmeler, yanıklar, bayılma, alerji durumlarında ilk yardım uygulamalarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sağlık nedir? Sağlık eğitimi nasıl yapılmalıdır? Sayfa 1-14
2 Çocuk hastalıkları, aşılar ve yapılması gerekenler Sayfa 15-28
3 İnsan Vücudunun Anatomisi. İlk Yardım, İlk yardımın ABC’si. Sayfa 29-42
4 Yaralanmalarda ilk yardım, yaralanmalarda pansuman ve yara temizliği Sayfa 43-56
5 Kanamalarda ve şokta ilk yardım.Travmalarda ilk yardım Sayfa 57-68
6 Trafik kazalarında uygulanan ilk yardım hizmetleri, Hasta taşınması ve triyaj Sayfa 69-80
7 Kırık ve çıkıklarda ilk yardım Sayfa 81-96
8 Yanıklarda ilk yardım. Sayfa 97-118
9 ARASINAV
10 Zehirlenmelerde ilk yardım. Sayfa 119-136
11 Boğulmalarda ilk yardım. Sayfa 137-150
12 Hava yolu tıkanıklıklarında uygulanması gereken manevralar. Sayfa 152-170
13 Alerjik durumlarda ilk yardım Sayfa 171-193
14 Yapılan araştırmaların değerlendirilmesi ……
Resources
Course Notes <p>Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, (1994).</p>
Course Resources

- HECKMAN, J.D., ROSENTHAL, R.E., WORSING, R.A. : Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi, Dördüncü Baskı, Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi, Mısırlı Matbaası, İstanbul, (1991).
- İLİÇİN, G.: Temel Medikal Hastalıklar ve Tedavileri, Duygu Ofset, Ankara, (1996).

- ARPACIOĞLU, O., ÖZCAN, O.: Omurilik Yaralanmaları Rehabilitasyonu, Gata Basımevi, Ankara, (1997).
- DRISCOLL, P., SKINNERD, EARLEN, R: ABC of Major Trauma, Third Edition, BMJ Books, S: 71-72, 144, Malaysia, (2000).
- KUTLU, A., KAPICIOĞLU, S.: Kazalar ve Acil Tedaviler, Selçuk Üniversitesi Basımevi, 1. Baskı, Konya, (1997).

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili güncel bilgileri tanımlar. X
2 Öğrencilerinin seviyesini öğretime başlamadan önce değerlendirip, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır; bu sonuçlara göre bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlayıp kullanır. X
3 Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri yasal ve etik kurallar çerçevesinde mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
4 Öğretim ve araştırma amacıyla temel düzeyde (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey) bilişim teknolojilerini kullanarak özel gereksinimli birey ve ailesine destek sağlar. X
5 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen durumlarla karşılaştığında çözüm önerileri geliştirir. X
6 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini amacına yönelik kullanır. X
7 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilimsel ürünleri inceler ve/veya yeni ürünler ortaya koyar. X
8 Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum ve davranışlar sergileyerek alanıyla ilgili seminer, konferans, çalıştay vb. çalışmalara katılır. X
9 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri yeni gelişmeleri takip edip, meslektaşlarıyla ortak çalışabilir. X
10 Alanıyla ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere erişmek için temel düzeyde (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi) yabancı dil bilgisini kullanır. X
11 Özel eğitim çalışmalarında öğrencilerin yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine göre plan ve projeler hazırlayıp, uygular ve yönetir. Sonuçları ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır. X
12 Özel gereksinimli bireyler, aileleri ve diğer uzmanlar ile çalışma konusunda etkili iletişim becerilerini kullanır. X
13 Özel gereksinimli öğrencilere iletişim ve sosyal becerileri kazandırabilme ve onların sosyal kabulünü artırabilme konusunda sahip olduğu bilgi ve becerileri verimli şekilde kullanır. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olup, bu değerleri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
15 Öğrencilerin tüm özellikleri (ek özrü, sağlık problemleri vb.) ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 40
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 72
Total Workload / 25 (Hours) 2.88
dersAKTSKredisi 3