Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uygulamali Davraniş Analizi ZEE 201 3 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi CANAN SOLA ÖZGÜÇ
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Ahmet FİDAN

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Öğrencilerin, Uygulamalı Davranış Analizi (UDA) hakkında bilgi kazanmaları, davranış değiştirme planı hazırlayabilmeleri ve uygulayabilmeleri, UDA´ya dayalı öğretim yöntemlerini açıklayabilmeleri

Course Content

UDA´ya dayalı öğretim ve davranış değiştirme yöntemleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uygulamalı davranış analizini ve özelliklerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Sınav ,
2 Davranışa ilişkin veri toplama yöntemlerini karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 Davranışsal amaç yazar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 UDA´ya dayalı öğretim yöntemlerini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 UDA'ya dayalı davranış değiştirme tekniklerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 UDA'ya dayalı davranış değiştirme planı hazırlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
7 UDA´ya dayalı davranış değiştirme planlarını analiz eder. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Davranışçı yaklaşım Ders notları-ilgili slaytlar
2 UDA tarihçe, genel ilkeler Ders notları-ilgili slaytlar
3 UDA avantaj ve dezavantajları Ders notları-ilgili slaytlar
4 Davranışsal amaç yazma Ders notları-ilgili slaytlar
5 Hedef davranış belirleme ve tanımlama Ders notları-ilgili slaytlar
6 Hedef davranış belirleme ve tanımlama Ders notları-ilgili slaytlar
7 Hedef davranış ölçme ve kaydetme Ders notları-ilgili slaytlar
8 UDA´ya dayalı davranış değiştirme yöntemleri Ders notları-ilgili slaytlar
9 ARA-SINAV
10 UDA´ya dayalı uygun olmayan davranışı önleme yöntemleri Ders notları-ilgili slaytlar
11 UDA´ya dayalı uygun davranış arttırma yöntemleri Ders notları-ilgili slaytlar
12 UDA´ya dayalı uygun olmayan davranış azaltma yöntemleri Ders notları-ilgili slaytlar
13 UDA´ya dayalı öğretim yöntemleri Ders notları-ilgili slaytlar
14 Davranış değiştirme planlarının tartışılması Ders notları-ilgili slaytlar
Resources
Course Notes <p>Derse ilişkin notlar</p>
Course Resources

Anadolu Üniversitesi Yayınları (2003). Davranış ve Öğretim Sorunu Olan Çocukların Eğitimi
Cooper, O. J., Heron, E. T. ve Heward, L.W. (2007). Applied behavior analysis. New Jersey: Pearson
Lovaas, O. I. (2003). Teaching individuals with developmentay delays: Basic intervention techniques. Austin, Texas: Pro-Ed.
Vuran, Sezgin (2002). Uygulamalı Davranış Analizi. Yayınlanmamış ders notları.
Tekin-İftar,E. (2014). Uygulamalı Davranış Analizi. Ankara: Vize Yayıncılık

Alberto, P.A., Troutman, A.C (2015). Uygulamalı Davranış Analizi (Eğitimciler İçin). Hakan Sarı (Edt). Ankara: Nobel Yayın

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili güncel bilgileri tanımlar. X
2 Öğrencilerinin seviyesini öğretime başlamadan önce değerlendirip, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır; bu sonuçlara göre bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlayıp kullanır. X
3 Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri yasal ve etik kurallar çerçevesinde mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
4 Öğretim ve araştırma amacıyla temel düzeyde (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey) bilişim teknolojilerini kullanarak özel gereksinimli birey ve ailesine destek sağlar. X
5 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen durumlarla karşılaştığında çözüm önerileri geliştirir. X
6 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini amacına yönelik kullanır. X
7 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilimsel ürünleri inceler ve/veya yeni ürünler ortaya koyar. X
8 Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum ve davranışlar sergileyerek alanıyla ilgili seminer, konferans, çalıştay vb. çalışmalara katılır. X
9 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri yeni gelişmeleri takip edip, meslektaşlarıyla ortak çalışabilir. X
10 Alanıyla ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere erişmek için temel düzeyde (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi) yabancı dil bilgisini kullanır. X
11 Özel eğitim çalışmalarında öğrencilerin yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine göre plan ve projeler hazırlayıp, uygular ve yönetir. Sonuçları ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır. X
12 Özel gereksinimli bireyler, aileleri ve diğer uzmanlar ile çalışma konusunda etkili iletişim becerilerini kullanır. X
13 Özel gereksinimli öğrencilere iletişim ve sosyal becerileri kazandırabilme ve onların sosyal kabulünü artırabilme konusunda sahip olduğu bilgi ve becerileri verimli şekilde kullanır. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olup, bu değerleri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
15 Öğrencilerin tüm özellikleri (ek özrü, sağlık problemleri vb.) ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 35
1. Performans Görevi (Uygulama) 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 3 3
Ödev 1 6 6
Final 1 12 12
Performans Görevi (Uygulama) 1 3 3
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6