Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ruh Sağliği ve Psikiyatri Hemşireliği HTP 509 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. GÜLGÜN DURAT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Ruh Sağlığını koruma ve geliştirme psikiyatrik bozukluğu olan hastaların evde ve toplum içinde bakımı konusunda bili ve beceri kazandırma

Course Content

Ruh ve Psikiyatri Hemşireliğine ilişkin temel kavramların öğrenilmesi, psikiyatrik sorunu olan hastanın tedavisinin ve bakımının yürütülmesi ile ilgili teorik ve uygulama becerilerinin ders ve uygulama alanlarında kazandırılması

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sağlıklı ve hasta bireyi psikiyatri hemşireliği ilke ve standartları doğrultusunda bütüncül olarak değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
2 Psikiyatri hemşiresinin rollerini tanır, bu rolleri sağlığın korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
3 Bireyin gereksinimlerine özgü (koruyucu, geliştirici, tedavi edici) bakımı uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
4 Psikiaytri hemşireliğinde temel kavramları tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

O Öztürk, Ruh Sağlığı ve Bozuklukları
.C Güleç ,E Köroğlu, Psychiatri Hekimler Yayın Birliği (1998),
. B Schoen, R Johnson, Psychiatric- Mental Health Nursing-Adaptation and Growth,Lippincott Company 1997,
.V Benner- Carson , G Arnold , Mental Health Nursing. The Nurse Patient Journey W.B. Saunders Company (1996)

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Performans Görevi (Uygulama) 30
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6