Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Cerrahi Yoğun Bakim Hemşireliği HTP 523 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. DİLEK AYGİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Öğrenciye; yoğun bakım hastasına bütüncül bir yaklaşımla bakımını, eğitimini ve rehabilitasyonunu sağlayabilecek bilgi, davranış ve yeteneği kazandırmaktır.

Course Content

Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği ve Sorumlulukları, Cerrahi Yoğun Bakıma Gereksinimi Olan Hastaların Bakımını uygulama ve yönetebilme, Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Postoperatif komplikasyonları kapsar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği ve Sorumluluklarını tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
2 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği ve Etik konusunu bilir ve tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Performans Görevi (Seminer) 1 12 12
Final 1 12 12
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6