Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Perinatoloji Hemşireliği HTP 531 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÖNÜL KURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu derste öğrenciye annenin, fetüsün ve yenidoğanın prenatal, natal ve postnatal dönemlerdeki sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sağlığın normalden saptığı durumlarda erken tanı, tedavi ve bakımına ilişkin bilginin kazandırılması ve kazandığı bu bilgileri vaka tartışmalarında kullanabilmesi amaçlanmıştır.

Course Content

Üreme sağlığı, güvenli annelik, dünyada ve Türkiye’de anne ölümleri, üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisi, gebelikte fiziksel ve psikolojik değişiklikler, doğum öncesi bakım, gebeliğe psikososyal adaptasyon, doğum eyleminin süreç ve aşamaları, eylemde ağrı kontrolü, konsepsiyon ve fetal gelişim

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anne, fetüs ve yenidoğanın sağlığının normalden saptığı durumlarda kazandığı bilgi ve beceriyi kullanarak erken tanı ve bakıma yönelik girişimleri planlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Anne ve yenidoğana ilişkin riskli durumlar varlığında vaka tartışmalarını kullanarak tedavi ve bakıma ilişkin sorunları saptar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Prenatal, natal ve postnatal dönemlerde anne-fetus-yenidoğan sağlığının korunması ve geliştirilmesinde hemşireliği ilgilendiren temel kuramsal bilgiyi açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Kadının cinsel sağlık/üreme sağlığını doğrudan ya da dolaylı ilgilendiren konularda temel kavramları tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Kadının CS/ÜS sorunlarının çözümünde sorumluluk duyar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Türkiye’de kadının CS/ÜS sorunlarının ve etkileyen faktörlerin farkına varır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Kadının üreme sağlığının güçlendirilmesine yönelik hizmetlerde hemşirenin rol ve sorumluluklarını benimser Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes <p>Akın A, Biliker M A, Doğan B G Ve Ark. (2001) T&uuml;rkiye&rsquo;de Anne &Ouml;l&uuml;mleri Ve Nedenleri. Akt&uuml;el Tıp Dergisi, Kadın Sağlığı &Ouml;zel Sayısı, Cilt:6, Sayı:1, Ocak-Şubat 2001, s:24-29. 2. Arici A., Seli E (ed.). (2008). Non-Invazive Management Of Gynecologıc Disorders. İnforma UK Ltd. 3. Ayhan A., Durukan T.,G&uuml;nalp S., G&uuml;rkan T., &Ouml;deroğlu S.L.,Yaralı L.,Y&uuml;ce K. (2008). Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi.G&uuml;neş Tıp Kitapevi.2. Baskı. 4. Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ, Gılstram LC, Hauth JC, Wenstrom KD. (2001). &ldquo;Williams Obstetrics&rdquo;, McGraw-Hill Companies, USA, . 5. &Ccedil;i&ccedil;ek M.N., Mungan M.T.(Ed.). (2007). Klinikte Obstetrik ve Jinekoloji. G&uuml;neş Tıp Kitap Evleri. 6. Fogel İ.C., Woods F.N.(Ed.) (2008). Women&rsquo;s Health care İn Advanced Practice Nursing. Springer Publising Company. 7. Gilbert, E.S and Harmon J.S. &ldquo;Y&uuml;ksek Riskli Gebelik ve Doğum&rdquo;, Edit:Lale Taşkın, Palme Yayıncılık, Ankara 2002. 8. Harrow PJ, Magowan B, Peatre ABJ. (2003). &ldquo;Obstetrics and Gynaecelogy&rdquo;, Elseiver Publishing, USA 9. Ladewig, PA., London, ML., Davidson, MR. (2006). Contemporary Maternal- Newborn Nursing Care. Sixth Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey. 10. Marie F., Mongan. M. (Ed). (2005). Hypnobirthing The Mongan Method.Third Edition.Health Comunications, İnc. 11. Murray, SS., McKinney, ES. (2006). Foundations of Maternal- Newborn Nursing. Fourth Edition. Elsevier, USA. 12. Neville F., Hacker M.D.J., George Moore M.D., Joeseph C., Gambone, DO, &Uuml;st&uuml;n C., Ko&ccedil;ak İ. (&Ccedil;ev.). (2008). Obstetrik ve Jinekolojinin Temelleri. Nobel Tıp Kitapevleri. 13. Sevil &Uuml;., &Ouml;zkan S. (2004). Kadınlarda Sık G&ouml;r&uuml;len Vulvovajinal Enfeksiyonlar (Ebe-Hemşireler i&ccedil;in), Pakman Matbaacılık, İzmir, ss:2-4. 14. Symonds EM, Symonds IM. (2003). Essential Obstetrics and Gynaecology. 4th Edition. Churchill Livingstone, USA. 15. Şirin, A., Kavlak, O. (Ed) (2008). Kadın Sağlığı. Bedray BasınYayıncılık A.Ş., Ekim, İstanbul. 16. Taşkın L. (2007). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Birleştirilmiş ve Genişletilmiş Baskı. Sistem Ofset, Ankara. 17. Taşkın L. (&ccedil;eviri edit&ouml;r&uuml;), Gilbert E., Harmon J. (2002). &bdquo;Y&uuml;ksek Riskli Gebelik ve Doğum&ldquo; Palme</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6