Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Infertilite ve Yardimci Üreme Teknikleri Hemşireliği HTP 518 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÖNÜL KURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Erkek ve kadın kaynaklı infertilitenin psikososyal-psikoseksüel etkilerinin ve öneminin kavranması,Yardımcı üreme tekniklerinin türleri, uygulama koşulları ve yöntemlerin uygulanışı hakkında bilgi ve beceri geliştirilmesi,Yarımcı üreme tekniklerinde hemşirelik rollerinin irdelenmesi. Etik ilkelerle ilgili bilinç oluşturulması,Yardımcı üreme tekniklerinde dünyadaki yeni gelişmeler ve yasal durumlar hakkında bilgi kazanılması.

Course Content

İnfertilite tanımı, epidemiyolojisi, fertiliteyi etkileyen faktörler
Yardımcı Üreme Tekniklerine başvuran çiftlerin değerlendirilmesi, ovulasyon indüksiyonu, ovum aspirasyonu ve ve hemşirenin rolü
Yardımcı üreme teknikleri
Yardımcı üreme tekniklerinde komplikasyonlar
Yardımcı üreme tekniklerinde hemşirelik yaklaşımları
Pregenetik tanılama ve hemşirelik yaklaşımları
İnfertilitenin eşler üzerine psikososyal ve psikoseksüel etkileri
Yardımcı üreme tekniklerinde etik yaklaşımlar
Yardımcı üreme tekniklerinde yeni yaklaşımlar
Yardımcı üreme tekniklerinde yasa ve yönetmelikler
YÜT ve infertilite hemşireliğinin ülkemizde yasal konumu
İnfertilite hemşireliğinde kanıta dayalı uygulamalar

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Pregenetik tanılamada hemşirelik yaklaşımlarını tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Yardımcı üreme tekniklerinde kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarını tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Yardımcı üreme tekniklerinin ülkemizde yasal konumunu yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Yardımcı üreme tekniklerindeki hemşirelik bakımında etik yaklaşımları benimser Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 İnfertilitenin eşler üzerine psikolojik ve psikoseksüel etkilerine yönelik destekleyici hemşirelik bakımı gerçekleştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Fertiliteyi etkileyen faktörleri ve infertiliteyi tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Yardımcı üreme teknikleri tedavisi sırasında riskli durumları ayırt eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Yardımcı üreme tekniklerine başvuran çiftlerin değerlendirilmesi ve tedavisi sırasında hemşirelik bakımını uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

http://www.tsrm.org.tr/
IVF- Embriyoloji Rehberi,Üreme Endokrinoloji, İnfertilite ve Yardımla Üreme Teknikleri Der. TSRM,2005.
İnfertilite Sorunu , Yardımcı Üreme Teknikleri ve Hemşirelik Yaklaşımı, Kızılkaya Beji N., F. N Hemşirelik Yüksekokulu Yayını, No.4 Emek Matbaacılık, İstanbul 2001
Klinik Jinekolojik Endokrinoloji ve İnfertilite, Günalp S., Erk A., Güneş Kitabevi, İstanbul, 2007
Maternity & Women’s Health Care.Lowdermilk DL, Perry SE, Mosby 2004.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6