Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Evde Bakim ve Geriatri Hemşireliği HTP 515 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. AYŞE ÇEVİRME
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Hasta/sağlıklı birey ve ailesinin yaşadıkları ortamda gereksinim duydukları hemşirelik bakım hizmetlerini tanımlama, uygulama ve değerlendirme, evde bakım hizmetlerini geliştirmek için araştırmalar yapabilme, hastane ve hastanın yaşadığı ortam ile koordinasyonu sağlama, evde bakım sağlayan sağlık profesyonelleri ile iletişim kurabilme yeterliliği kazandırmaktır. Yaşlı bireylerin bakımı konusunda bilgi ve beceri sahibi olma, yaşlıdaki sorunları saptayabilme, uygun girişimleri yapabilme becerisi kazandırmak ve geriatri alandaki ilerlemeler konusunda bilgi vermektir.

Course Content

Yatağa bağımlı ve kronik hastalarda evde bakım
Yatağa bağımlı ve kronik hastalarda evde bakım
Gebelik ve yenidoğanda evde bakım
İnfüzyon tedavisinde evde bakım
Beslenmede evde bakım
Diyabetli bireyin evde bakımı
Kanser hastasının evde bakımı
Yaşlılıkta evde bakım ve rehabilitasyon süreci
Türkiye ve dünyada yaşlı popülasyonu
Yaşlılık tanımı ve sınıflandırılması
Yaşlı bireyin değerlendirilmesi ve fizyolojik değişiklikler
Yaşlılıkta beslenme
Yaşlılıkta ağrı ve bakımı
Yaşlılıkta demans/alzheimer
Yaşlılıkta rehabilitasyon/ yaşam kalitesi ve evde bakım
Yaşlılıkta osteoporoz
Yaşlılıkta egzersiz
Yaşlılıkta oluşan kazalar ve korunma
Yaşlılıkta psikososyal sorunlar:yalnızlık ve sosyal izolasyon
Yaşlı istismarı
Yaşlılık ve etik
Geriatri hemşireliği ve hemşirelik hizmetleri
Türkıye ve dünyada yaşlı bakım hızmetı veren kurumlar

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Evde bakım hizmetlerinin sağlık mevzuatındaki yerini bilme ve önemini tartışır Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
2 Dünyada ve Türkiye?deki evde bakım hizmetlerini açıklar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
3 Geriatride sürekli bakım konusunda bilgi ve beceri kazanabilme Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
4 Evde bakımın tanımı ve gelişim sürecini açıklar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
5 Hastanın taburcu olmasından itibaren evde bakım alma sürecini değerlendirebilme, planlama ve uygun hemşirelik girişimlerini uygular Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
6 Evde bakım hemşiresinin görev ve sorumluluklarını tanımlar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
7 Evde sağlık hizmeti alan hastanın bakım planıyla ilgili hasta ailesinin de süreci yönetmesinde aileye yardımcı olur Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
8 Geriatri konusunda sahip olduğu teorik bilgiyi, yaşlı bireyin bakımına aktarabilme Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
9 Geriatri hemşireliğine ilişkin temel kavramları bilme. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
10 Evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu yaparak hasta ve ailesine sağlık eğitimi verir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
11 Geriatrik bireye ilişkin gerekli kuramsal bilgi ve uygulama becerilerini kazanır Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
12 Yaşlı bireyin bakımı ile ilgili temel ve güncel bilgiyi kavrayabilme Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
13 Diyabette korumanın ve erken tanının önemini kavrayabilme Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
14 Evde Bakımda etik ve kültürel değerleri bilme ve hasta ailesinin süreci yönetmesinde bu yönde yardımcı olur Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
15 Etkili hemşirelik bakımı planlama, uygulama ve değerlendirebilme Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Evde Bakım Ve Tedavi Hizmetlerinin Tanımı, Ekibi
2 Dünyada Evde Bakım Hizmetleri -Türkiye'de Evde Bakım Hizmetleri
3 Sağlık Mevzuatında Evde Bakım Hizmetleri
4 Evde Bakım Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
5 Evde Bakımda Etik ve Kültürel Yaklaşım
6 Evde Bakımda Hasta ve Ailesinin Eğitimi
7 Yatağa Bağımlı ve Kronik hastalarda evde bakım
8 Türkiye Ve Dünyada Yaşlı Popülasyonu Yaşlılık Tanımı Ve Sınıflandırılması
9 Yaşlı Bireyin Değerlendirilmesi Ve Fizyolojik Değişiklikler
10 Yaşlılıkta Beslenme
11 Yaşlılıkta Ağrı Ve Bakımı
12 Yaşlılıkta Demans/Alzheimer
13 Yaşlılıkta Rehabilitasyon/ Yaşam Kalitesi Ve Evde Bakım
14 Yaşlılıkta Osteoporoz
Resources
Course Notes
Course Resources

Fadıloğlu Ç., Doğan F.,Ertem G.:Evde Bakım Kitabı.İzmir.2006
Akdemir N., Birol L. İç Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı. İstanbul,2005.
Rice R. Home Care Nursing Practice:Concepts And Application. Fourth Ed., Mosby&Elsevier, St. Louis,2006
Martinson IM, Wıdmer AG, Portillo CJ: Home Health Care Nursing. Second Edition . WB. Saunders Company. 2002.
Allender JA., Rector C., Warner K. Community Health Nursing: Promoting And Protecting The Public´s Health. Lippincott Williams & Wilkins,2009
Erol Ö, Fındık Ü.Y, Özcan Ş, Şelimen D. Ve Ark. Geriatrik Hasta Ve Hemşirelik Bakımı, Alter Yayıncılık, 2010
Eliopoulos C, Gerontological Nursing, Lippinctt Williams&Wilkins, 7 Th.Ed.,2010.
Wallace M, Grossman S. C., Gerontological Nurse Certification Review, 2008
Karadeniz G, Yaşlıda Evde Bakım, Göktuğ Yayıncılık,2007
Sağlıklı Yaşlanma. Http://Www.Geriatri.Org 2005
Yaşlılık Gerçeği. Http://Www.Gebam.Hacettepe.Edu.Tr 2004
Yaşam Kalitesi Rehberi. Http://Www.Gebam.Hacettepe.Edu.Tr 2003
Sağlıklı Ve Başarılı Yaşlanma. Http://Www.Gebam.Hacettepe.Edu.Tr 2004

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Etkili iletişim becerilerini kullanarak sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışır. X
3 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır. X
4 Hemşirelik alanında karşılaşılan karmaşık sorunların çözümünde eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır. X
5 Alanındaki güncel gelişmeleri ve katıldığı çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır X
6 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
8 Birey, aile ve toplumun sağlık eğitimi, danışmanlık ve bakım gereksinimlerini uzmanlık düzeyinde bütüncül bir yaklaşımla karşılar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6