Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hemşirelikte Klinik Uygulamalar I HTP 536 0 0 + 6 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. DİLEK AYGİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu derste öğrenciye, klinik ortamda rehberlik etme ve değerlendirme becerisi kazandırmanın yanı sıra hemşirelik uygulamalarındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Course Content

 

Klinik uygulama, vaka tartışması

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Klinik ortamda lisans öğrencisine rehberlik eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
2 Hemşirelik uygulamalarındaki bilgi ve becerilerini geliştirir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Performans Görevi,
3 Vaka tartışmalarını yönetir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

Karadakovan A., Aslan FE. (eds). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2010. 
Ball JW, Bindler RC, Cowen KJ. (2010). Child Health Nursing Partnering With Children & Families, Co: Pearson Education, Second Edition, New Jersey. 
Çam, O. , Engin, E.: Ruh Sağlığı ve Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kitabevi. 2014, İstanbul. 
Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B. (2013). Pediatri Hemşireliği, Akademisyem Tıp Kitabevi, Ankara.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Uygulama) 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Final 1 16 16
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6