Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Acil Bakim Hemşireliği HTP 507 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. DİLEK AYGİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Acil hastalıklarda hastanın değerlendirilmesi ve bakımı konusunda bilgili olmak ve her türlü acil bakımı en iyi şekilde uygulayabilme becerisi kazandırmak.

Course Content

Travmalar ve acil bakım , Triyaj ve fiziksel tanılama , Yanıklarda ve yaralanmalarda acil bakım

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dünya da ve Türkiye?de acil bakım hizmetleri ve hemşirenin rolünü tanır . Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
2 Acil bakım ünitelerinin organizasyonu ve acil bakımında yasal konuları tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
3 Triyaj ve fiziksel tanılamayı yerine getirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

-Eti Aslan F, Olgun N (Ed) (2014). Erişkinlerde Acil Bakım. Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi
-Evidence-Based Nursing Care Guidelines Medical Surgical İnterventions 2008 (Ackley, Ladwig, Swan,Tucker)
-Cerrahi Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı (Ed; Prof Dr. Mehmet Mihmanlı, Sakarya Üniv. Yayını)
-Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı (Ed; Prof Dr. Fethiye Erdil, Hacettepe Üniv. Yayını)
-Karadakovan A., Aslan FE. (eds). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2010.
-Lewis SM, Heitkemper MM, Dirksen SR, Medical- Surgical Nursing,Mosby Year Book, St. Louis, 2004.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Performans Görevi (Seminer) 1 12 12
Final 1 12 12
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6