Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Cerrahi Hastaliklari Hemşireliği HTP 506 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. DİLEK AYGİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Cerrahi hastalıkları ve bakımı konusunda ileri bilgi ve beceri sahibi olma, hastadaki sorunları saptayabilme, planlama, uygun girişimleri yapabilme becerisi kazandırmak ve eğitimci-araştırmacı rolünü geliştirmek.

Course Content

Cerrahi hastalıkları hemşireliği ile ilgili temel kavramları öğrendikten sonra, hasta bakımının sağlanması ve homeostazisin sürdürülmesi için gerekli teorik ve pratik yaklaşımların derste ve hastanede kazandırılması

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Solunum sistemi hastalıkları ve cerrahisi hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olur, kanıt temelli uygulamaları cerrahi hemşireliğine uyarlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
2 Üro-genital hastalıkların cerrahisi öncesi ve sonrası hastanın tedavi ve bakım gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayabilecek bilgi ve beceriyi kazanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
3 Cerrahi yara fizyopatolojisi hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olur. Etkili bir şekilde kanıta dayalı hemşirelik bakımını ve tedavisini yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
4 Kardiyovasküler sistem hastalıkları ve cerrahisi hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olur, kanıt temelli uygulamaları cerrahi hemşireliğine uyarlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
5 Sindirim sistemi ve cerrahisi hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olur. Cerrahi girişime göre hastanın bakımını planlar ve uygular. Akut batın sendromundaki hastayı tanır, bakımını en uygun şekilde yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
6 Cerrahi hastasında stres yanıtını tanır ve uygun girişimleri yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
7 Ortopedik hastalıklar ve cerrahisi hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olup, kanıt temelli uygulamaları cerrahi hemşireliğine uyarlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
8 Endokrin sisteme ilişkin hastalıkların tanı, tedavi ve bakımını teorik olarak bilir, tüm aşamalarda etkili rol oynar, bakımını en iyi düzeyde planlayıp uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
9 Ameliyat olacak hastanın ameliyat öncesi-esnası-sonrası bakımını yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olur. Kanıt temelli uygulamaları cerrahi hemşireliğine uyarlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
10 Yanıklı hastanın özel bilgi ve beceri gerektiren bakımını yapar. Cerrahi infeksiyonları tanır ve uygun girişimleri yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
11 Cerrahi hastalıkları hemşireliğine ilişkin temel kavramları tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
12 Sinir sistemi ve cerrahisi hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olup, kanıt temelli uygulamaları cerrahi hemşireliğine uyarlar. Bilinçsiz hastayı ve KİBAS hastasını tanıyabilir, bakımını en uygun şekilde yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
13 Şok ve çoklu organ yetmezliği sendromundaki hastanın belirti ve bulgularını tanır, tedavisini ve bakımını yönetir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı (Ed; Prof Dr. Fethiye Erdil, Hacettepe Üniv. Yayını)
-Karadakovan A., Aslan FE. (eds). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2010.
-Lewis SM, Heitkemper MM, Dirksen SR, Medical- Surgical Nursing, Mosby Year Book, St. Louis, 2004.
-Can G. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi, Mavi İletişim Danışmanlık AŞ Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2007.
-Cerrahi hastalıklar hemşireliği El Kitabı (Vehbi Koç Vakfı Yayını)
--Guyton AC. Guyton Tıbbi Fizyoloji. Çavuşoğlu H, Yeğen BÇ (Çev eds). Nobel Tıp Kitavbevl, İstanbul, 2007.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 1 12 12
Performans Görevi (Seminer) 1 12 12
Final 1 15 15
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6