Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Armament and Security In The Middle East UOC 512 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator FERHAT PİRİNÇÇİ
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Zana Baykal
Course Category
Course Objective Bu ders Ortadoğuda silahlanmanın bölge ülkelerinin güvenliğine ve izledikleri politikalara etkisini incelemektedir. Öğrencilerin silahlanma başta olmak üzere, silahların türleri, kitle imha silahları, nükleer silahlar ve silahlanmanın bölgesel güvenliğe etkisi hakkında bilgi edinmelerini ve bölge ülkelerinin politikalarını silahlanma üzerinden farklı bir şekilde anlamalarını amaçlamaktadır.
Course Content Ders öğrencilere Ortadoğudaki silahlanma faaliyetleri ve güvenlik politikaları arasındaki ilişkiyi örnek olaylarla verecektir. 14 seminer üzerinden yapılacak olan derste katılım zorunludur. Öğrencilerden bazı spesifik başlıklarda bir sunum hazırlamaları istenecektir. Bu sunum çerçevesinde hazırladıkları makaleler yaklaşık 4000 kelime olmalıdır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenciler kitle imha silahlarının ve spesifik olarak nükleer silahlarının bölgedeki tehdit algılamalarını nasıl etkilediğini anlayabilmelidir.
2 Öğrenciler silahlanma ve güvenlik arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmeli ve tanımlayabilmelidirler.
3 Öğrenciler silah türleri, silah üretimi, silah satışı bağlamında alıcı ve satıcı ülkelerin hedeflerini açıklayabilmelidir
4 Öğrenciler Ortadoğu?da konvansiyonel silah ticaretinin nedenlerini ve diğer bölge ülkelerinin güvenliklerine etkilerini anlayabilmelidir.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction Week 11,12,13,20
2 The Relationship between Security and Armament 11, 12, 13, 20, 22
3 Arms Trade: Goals of Suppliers and Recipients 11, 20, 21, ,22
4 Global and Regional Dynamics in Regional Arms Procurement in the Middle East 9, 10, 14, 16
5 Conventional Armament in the Middle East in the Cold War Era-I (1945-1967) 1, 9, 10, 17, 18, 19
6 Conventional Armament in the Middle East in the Cold War Era-II (1967-1980) 1, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19
7 Issue of Israel?s Nuclear Arsenal 2, 6, 7, 8
8 Exam Week
9 Trends of Armament in the Post-Cold War Era 3, 7, 13
10 Iran?s Nuclear Activities and Regional Security 2, 7,
11 Arms Procurement in the Persian Gulf 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 15
12 Conventional Weapons vs. Asymmetric Powers: A Case Analysis 1, 3, 4
13 Impact of Middle Eastern Arms Procurement on Turkey: The Cases of Syria and Iran 3, 4
14 Concluding Discussion
Resources
Course Notes Kaynakların büyük çoğunluğu makale olup tamamı üniversitenin veritabanlarından indirilebilmektedir. Bazı kaynaklara online olarak internetten ulaşılabilmektedir. İlgili kitaplar da kütüphanede bulunabilir.
Course Resources 1. SIPRI Arms Transfers Database
2. http://www.nti.org/
3. Cordesman Anthony H. - Gold, Bryan. The Gulf Military Balance Volume I-II, III, Center for Strategic and International Studies, 2013 http://csis.org/publication/gulf-military-balance-volume-i-conventional-and-asymmetric-dimensions
4. Amnesty International, Arms Transfers to the Middle East and North Africa: Lessons For An Effective Arms Trade Treaty, 2011, http://www.amnesty.org.uk/uploads/documents/doc_21995.pdf
5. Walt, Stephen M. ?The New Saudi Arms Deal?, Foreign Policy, 21 Eylül 2010, http://walt.foreignpolicy.com/posts/2010/09/21/the_new_saudi_arms_deal
6. Rodman, David. Arms Transfer to Israel: The Strategic Logic Behind American Military Assistance, Sussex: Sussex Academic Press, 2007.
7. Russell, Richard L. Weapons Proliferation and War in the Greater Middle East: Strategic Contest, Oxon: Routledge, 2005.
8. Shalom, Zaki. ?Israel´s Nuclear Option Revisited?, Journal of Israeli History, Vol. 24, No. 2, 2005, ss. 267 ? 277.
9. Miglietta, John P. American Alliance Policy in the Middle East, 1945-1992: Iran, Israel, and Saudi Arabia, Maryland: Lexington Books, 2002.
10. Tibi, Bassam. Conflict and War in the Middle East: From Interstate Conflict to New Security, Second Edition, New York, St. Martin?s Press, 1998.
11. Levine, Paul-Smith, Ron. ?The Arms Trade: Winners and Losers?, Economic Policy, Vol. 12, No. 25, October 1997, ss. 336-370.
12. Sagan, Scott D. ?Why Do States Build Nuclear Weapons?: Three Models in Search of a Bomb?, International Security, Vol. 21, No. 3, Winter 1996-1997, ss. 54-86.
13. Fetter, Steve. ?Ballistic Missiles and Weapons of Mass Destruction: What is the Threat? What Should be Done??, International Security, Vol. 16, No. 1, Summer 1991, ss. 5-42.
14. Walt, Stephen M. The Origins of Alliances, New York: Cornell University Press, 1990.
15. McNaugher, Thomas L. ?Ballistic Missiles and Chemical Weapons: The Legacy of the Iran-Iraq War?, International Security, Vol. 15, No. 2, Autumn 1990, ss. 5-34.
16. Stork, Joe - Paul, Jim. ?Arms Sales and the Militarization of the Middle East?, MERIP Reports, No. 112, The Arms Race in the Middle East, February 1983, ss. 5-15.
17. Klare, Mike. ?U.S. Arms Sales & Military Aid to the Middle East?, MERIP Reports, Volume 0, Issue 30, August 1974, ss. 12-25.
18. Tackney, Cathy. ?Dealing Arms in the Middle East. Part II: Israel and Egypt Since 1968?, MERIP Reports, No. 9. May - June 1972, ss. 18-28.
19. Tackney, Cathy. ?Dealing Arms in the Middle East. Part I: History and Strategic Considerations?, MERIP Reports, No. 8, March - April 1972, ss. 3-14.
20. Chaudhuri, J. N. "The International Arms Trade III: The Recipent´s Problems", The Political Quarterly, Vol. 43, No. 3,1972, pp. 261-269.
21. Kemp, Geoffrey. ?The International Arms Trade: Supplier, Recipient and Arms Control Perspectives?, Political Quarterly, Vol. 42, October-December 1971, ss. 376-389.
22. Gray, Colin S. ?The Arms Race Phenomenon?, World Politics, Vol. 24, No. 1 (Oct., 1971), ss. 39-79.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 30 60
Final 1 25 25
Total Workload 207
Total Workload / 25 (Hours) 8.28
dersAKTSKredisi 7