Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Political Economy Of The Middle East UOC 503 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. İsmail Numan Telci, Arş. Gör. Bilal Yıldırım
Course Category
Course Objective Bu ders Ortadoğuda yazılı ve görsel medyanın kamuoyu oluşturma ve hükümetler üzerinde baskı kurma konusunda son dönem artan etkisini kuramsal ve pratik yönleriyle açıklamaya çalışacaktır.
Course Content Uluslararası toplumun Ortadoğu siyasetlerini belirlemede medya son yıllarda artan bir şekilde karar verme süreçlerine etkide bulunmaktadır. Uluslararası yazılı ve görsel medyanın Ortadoğu?da son dönem gelişmeleri nasıl yansıttığını ve bu medya sunumunun kamuoyu oluşturma ve hükümetler üzerinde baskı kurma konusundakı rolunu kuramsal ve pratik yönleriyle açıklamak.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin temel ekonomik özelliklerini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Medya etkisini tartisan Teori ve Kavramlari aciklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde petrol faktörünün iç siyasete yönelik yansımalarını değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Arap devrimlerindeki medya etkisini oncekilerle kiyaslar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Medya etkisinin tarihsel gelisimini tanimlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yaşanan sorunların ekonomik kökenlerini analiz eder, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Arap Uyanisi´nda medya etkisini tanitir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki sorunlarının ekonomik nedenlerini tartışır, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Türkiyenin Ortadoğuya yönelik ekonomi politikalarının şekillenmesinde etkili olan faktörleri açıklar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Küresel güçlerin Ortadoğuya yönelik sosyoekonomik politikalarını karşılaştırıp eleştirir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin küresel güçler için taşıdığı ekonomik önemi inceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 Ortadogu politikasi olusumunda Medya etkisini tanitir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
13 Ortadoğu?nun önemli ülkelerinin temel sosyoekonomik özelliklerini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
14 Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde petrol jeopolitiği ve enerji savaşlarının dış politika yansımalarını açıklar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
15 Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ülkelerin sosyoekonomik kalkınma seviyelerini karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction: the Historical Growth of Media and Media Studies Bknz. Kaynaklar
2 Main Themes and Concepts I: Media Consumption, Hegemony, Intertextuality, Visual Discourse, Knowledge Networks and Cascading Activation Bknz. Kaynaklar
3 Main Themes and Concepts II: Encoding/Decoding, Mise-en-scene, Framing, Imagery, Genre, Soft News and Hard News Bknz. Kaynaklar
4 Methods of Media Studies: Reading Media Images, Semiotics, Content Analysis, Discourse Analysis, Narrating Bknz. Kaynaklar
5 Theories of Media and Foreign Policy Bknz. Kaynaklar
6 Performative Politics of Media and the Middle Eastern Politics Bknz. Kaynaklar
7 Media effect on the Middle Eastern Politics I Bknz. Kaynaklar
8 Media effect on the Middle Eastern Politics II Bknz. Kaynaklar
9 Politics of Alternative Media: Internet and Blogging Bknz. Kaynaklar
10 Case Study I: Hegemony by default? CNN to Internet: the Art of News Making in the Middle East Bknz. Kaynaklar
11 Case Study II: The CNN Effect, Humanitarian Interventions and Politics of International Intervention in the Middle East Bknz. Kaynaklar
12 Case Study III: The News Media and War on Terror; Fox News, Al-Jazeera and the Iraqi War Bknz. Kaynaklar
13 Case Study IV: Arab Spring and the International Politics of Media Bknz. Kaynaklar
14 Conclusion: Via Media? Bknz. Kaynaklar
Resources
Course Notes Robert M. Entman (2004) Projections of Power: Framing News\ Public Opinion and US Foreign Policy, Chicago: The University of Chicago Press.<br>Pippa Norris et al., (2003) Framing Terrorism: The News Media, the Government and the Public, London: Routledge<br>Lisa Taylor and Andrew Miller (2009) Media Studies Oxford: Blackwell.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 10 20
Final 1 16 16
Total Workload 174
Total Workload / 25 (Hours) 6.96
dersAKTSKredisi 7