Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Medya Tarihi BH 606 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. AHMET ESKİCUMALI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı öğrencinin iletişim tarihini eleştirel bir perspektifle değerlendirmesini sağlamaktır.
Course Content Kitle iletişim araçları, yeni medya, geleneksel medya, kültür
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İletişim ve teknoloji ilişkisini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 İletişim, kültür, ekonomi ve politika ilişkisini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Yeni medya ve geleneksel medya arasındaki farkları sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 İletişim ve Teknoloji İlişkisi
3 İletişim, Kültür, Ekonomi ve Politika İlişkisi
4 İlk Uygarlıkların İletişim Araçları
5 Antik İmparatorluklarda İletişim Araçları
6 Yazının Kökenleri
7 Yazı ve Alfabe Etkisi
8 Matbaanın İcadı ve Etkileri
9 Haber Ticareti
10 Görüntü Teknolojileri I
11 Görüntü Teknolojileri II
12 Yeni İletişim Araçları I
13 Yeni İletişim Araçları II
14 Tarışma
Resources
Course Notes David Crowley, Paul Heyer. İletişim Tatihi, Siyasal Kitabevi.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak. X
2 Alanla ilgili güncel çalışmaları, gelişme ve yenilikleri takip edebilmek. X
3 Alandaki ampirik ve teorik çalışmaları analiz edebilmek ve tartışabilmek. X
4 İletişim bilimlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı bir araştırmayı yürütebilecek donanıma sahip olmak. X
5 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme, araştırma yapabilme, veri toplama ve bu verileri çözümleyip yorumlayabilmek yetisine sahip olmak. X
6 Farklı disiplinlerle etkileşim kurabilmek ve disiplinlerarası çalışmalar üretebilme becerisi geliştirmek. X
7 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek. X
8 Tüm bu çalışmalar süresince etik sorumlulukların bilincinde olmak ve buna uygun davranmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 40
1. Performans Görevi (Uygulama) 30
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Final 1 15 15
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6