Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Halkla Ilişkiler ve Reklamcilikta Stratejik Kampanya Uygulamalari ILB 625 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CENGİZ ERDAL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Stratejinin bir farklılaşma unsuru olarak kullanılmasını sağlamak.
Course Content Halkla ilişkiler ve reklamcılıkta fark yaratan strateji oluşturma yöntemlerinin örnek olaylarla irdelenmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Strateji, taktik ve planın farklarını sayar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Stratejiyi bir fark yaratma unsuru olarak kullanılır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
3 Uygulamaların başarı faktörlerini sıralar. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Stratejinin unsurları
3 Stratejinin yaratıcı olarak kullanımı
4 Strateji oluşturma
5 Karşı strateji geliştirme
6 Stratejik düşünme I
7 Stratejik düşünme II
8 Politikaların stratejiye dönüştürülmesi
9 Genel strateji ve bölüm stratejisi ilişkisi
10 Proaktif yönetim ve strateji ilişkisi
11 Halkla ilişkiler ve reklamcılıkta firma stratejilerin incelenmesi-I
12 Halkla ilişkiler ve reklamcılıkta firma stratejilerin incelenmesi-II
13 Proje sunumları-I
14 Proje sunumları-II
Resources
Course Notes Jack Z. Sissors ve Lincoln Bumba (1989). Advertising Media Plannig, NTC Business Books<br>Alison Theaker ( 2012). The Public Relations Handbook, Routledge
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak. X
2 Alanla ilgili güncel çalışmaları, gelişme ve yenilikleri takip edebilmek. X
3 Alandaki ampirik ve teorik çalışmaları analiz edebilmek ve tartışabilmek. X
4 İletişim bilimlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı bir araştırmayı yürütebilecek donanıma sahip olmak. X
5 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme, araştırma yapabilme, veri toplama ve bu verileri çözümleyip yorumlayabilmek yetisine sahip olmak. X
6 Farklı disiplinlerle etkileşim kurabilmek ve disiplinlerarası çalışmalar üretebilme becerisi geliştirmek. X
7 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek. X
8 Tüm bu çalışmalar süresince etik sorumlulukların bilincinde olmak ve buna uygun davranmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 25
1. Proje / Tasarım 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 10 10
Proje / Tasarım 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6