Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iletişimde Çatişma ve Yönetimi ILB 621 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator EKMEL GEÇER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

İletişim sürecinde karşılaşılan çatışmaların nasıl yönetilebileceğini öğretmektir.

Course Content

İletişim, iletişim çatışmaları, çatışma türleri, çatışma yönetimi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çatışma türlerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Çatışmaları yönetir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 İletişim süreci
3 Kişilerarası iletişim
4 Sözlü iletişim
5 Sözsüz iletişim
6 Beden dili I
7 Beden dili II
8 Beden dili III
9 İletişimde çatışma ve çatışma türleri I
10 İletişimde çatışma ve çatışma türleri II
11 İletişimde çatışma ve çatışma türleri III
12 Çatışmayı yönet(ebil)mek I
13 Çatışmayı yönet(ebil)mek II
14 Tartışma
Resources
Course Notes <p>Işık, Metin: Kişilerarası İletişim Ders Notları, Sakarya, 2014</p>
Course Resources

Işık, Metin, Sizinle İletişebilir Miyiz?, Eğitim & Akademi Yayınları, Konya, 2011
Işık, Metin (ed.), Genel ve Teknik İletişim, Eğitim & Akademi Yayınları, Konya,2011
Ekman, Paul, Ne Düşündüğünü Biliyorum, Koridor Yayınevi,
James, J., James, Moore, İnsanları Çözümleme Sanatı, Koridor Yayınları,
Dimtirius, J. Ellan, İnsanları Okumak, Koridor Yayınları,

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak. X
1 İletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak. X
2 Alanla ilgili güncel çalışmaları, gelişme ve yenilikleri takip edebilmek. X
2 Alanla ilgili güncel çalışmaları, gelişme ve yenilikleri takip edebilmek. X
3 Alandaki ampirik ve teorik çalışmaları analiz edebilmek ve tartışabilmek. X
3 Alandaki ampirik ve teorik çalışmaları analiz edebilmek ve tartışabilmek. X
4 İletişim bilimlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı bir araştırmayı yürütebilecek donanıma sahip olmak. X
4 İletişim bilimlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı bir araştırmayı yürütebilecek donanıma sahip olmak. X
5 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme, araştırma yapabilme, veri toplama ve bu verileri çözümleyip yorumlayabilmek yetisine sahip olmak. X
5 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme, araştırma yapabilme, veri toplama ve bu verileri çözümleyip yorumlayabilmek yetisine sahip olmak. X
6 Farklı disiplinlerle etkileşim kurabilmek ve disiplinlerarası çalışmalar üretebilme becerisi geliştirmek. X
6 Farklı disiplinlerle etkileşim kurabilmek ve disiplinlerarası çalışmalar üretebilme becerisi geliştirmek. X
7 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek. X
7 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek. X
8 Tüm bu çalışmalar süresince etik sorumlulukların bilincinde olmak ve buna uygun davranmak. X
8 Tüm bu çalışmalar süresince etik sorumlulukların bilincinde olmak ve buna uygun davranmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 30
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6