Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Teknoloji ve Iletişim ILB 638 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi KADRİYE KOBAK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi KADRİYE KOBAK,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Araçlarla dolayımlanan iletişim süreçlerini anlamak.

Course Content

Yöndeşmiş teknolojiler çağında yeni iletişim biçim ve içeriklerini analiz edilir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Teknoloji insan ilişkisini kavrar. Anlatım, Tartışma, Sözlü Sınav,
2 Nano-bio-info-cogno teknolojilerinin yöndeşme süreçlerini anlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
3 İnsan-ötesine ilişkin spekülasyonları öğrenir. Anlatım, Gösteri, Sözlü Sınav,
4 Tasarladığı bir proje ile öğrendiklerini uygular. Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ütopya nedir?
2 Bilimkurgu edebiyatı
3 Bilimkurgu sineması
4 Sanal Gerçeklik ve Arttırılmış Gerçeklik
5 Yöndeşmiş Teknolojiler
6 Beden ve Giyilebilir Teknolojiler
7 Araçların Evrimi
8 Mesajın Evrimi
9 Proje Tasarımı
10 Proje Tasarımı
11 Proje Tasarımı
12 Yöndeşmiş Tekonolojiler ve Etik
13 Eleştirel Düşünce ve Yeni Teknolojiler
14 Genel Tekrar
Resources
Course Notes
Course Resources

Braidotti, R. (2014) İnsan Sonrası, İstanbul: Kolektif Kitap.
Buck-Morss, S. (2004) Rüya Alemi ve Felaket, İstanbul: Metis.
Baudrillard, J (2002) Simülakrlar ve Simülasyon, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
Haraway, D. (2006) Siborg Manifestosu, İstanbul: Agora
Bauman, Z. (2012) Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri, İstanbul: Ayrıntı
Ellul, J. (2003) Teknoloji Toplumu, İstanbul: Bakış.
Kumar, K. (2006) Modern Zmanlarda Ütopya ve Karşıütopya, İstanbul: Kalkedon.
Mestrovic, S. (1999) Duyguötesi Toplum, İstanbul: Ayrıntı.
Tandaçgüneş, N (2013) Ütopya, İstanbul: Ayrıntı.
Marx, K. (2002) 1844 El Yazmaları, İstanbul: İletişim

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak. X
2 Alanla ilgili güncel çalışmaları, gelişme ve yenilikleri takip edebilmek. X
3 Alandaki ampirik ve teorik çalışmaları analiz edebilmek ve tartışabilmek. X
4 İletişim bilimlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı bir araştırmayı yürütebilecek donanıma sahip olmak. X
5 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme, araştırma yapabilme, veri toplama ve bu verileri çözümleyip yorumlayabilmek yetisine sahip olmak. X
6 Farklı disiplinlerle etkileşim kurabilmek ve disiplinlerarası çalışmalar üretebilme becerisi geliştirmek. X
7 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek. X
8 Tüm bu çalışmalar süresince etik sorumlulukların bilincinde olmak ve buna uygun davranmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Sözlü Sınav 50
2. Sözlü Sınav 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Sözlü Sınav 2 20 40
Final 1 20 20
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6