Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Televizyon Gazeteciliği ILB 618 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ÖZTUNÇ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı televizyon gazeteciliği üzerine kuramsal ve pratik eleştirel bilgi vermektir.
Course Content Derste temel haber yazım teknikleri ve kuramlar üzerine tartışmalar yapılacaktır
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Haberin tarihsel gelişimini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Haber yazım kurallarına uyar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Televizyon gazeteciliğinin geleceğini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin tanıtımı ve giriş
2 habercilik üzerine
3 haber ve gazetenin tarihsel gelişimi
4 modern gazetelerin doğuşu
5 habercilik tekniği ve haber yazım kuralları
6 uygulama; öğrenci performans
7 uygulama; öğrenci performans
8 liberal ve tutucu kuramlarda haberciliğe getirilen eleştiriler
9 yeni medya ve diğer kitle iletişim araçlarında habercilik
10 televizyon gazeteciliğinin geleceği
11 sunumlar
12 sunumlar
13 sunumlar
14 sunumlar
Resources
Course Notes Atilla Girgin, 2000, Haberi Yazmak, İstanbul İnkılap
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak. X
2 Alanla ilgili güncel çalışmaları, gelişme ve yenilikleri takip edebilmek. X
3 Alandaki ampirik ve teorik çalışmaları analiz edebilmek ve tartışabilmek. X
4 İletişim bilimlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı bir araştırmayı yürütebilecek donanıma sahip olmak. X
5 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme, araştırma yapabilme, veri toplama ve bu verileri çözümleyip yorumlayabilmek yetisine sahip olmak. X
6 Farklı disiplinlerle etkileşim kurabilmek ve disiplinlerarası çalışmalar üretebilme becerisi geliştirmek. X
7 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek. X
8 Tüm bu çalışmalar süresince etik sorumlulukların bilincinde olmak ve buna uygun davranmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6