Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Medya ve Kadin Çalişmalari ILB 614 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. NESRİN AKINCI ÇÖTOK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Medya ve Kadın Çalışmaları dersi, toplumsal cinsiyet, medya ve kültür arasındaki ilişki ve etkileşimlere eleştirel bir giriş sunmayı amaçlamaktadır. Birinci dalga feminizmden, sonrasından gelen ikinci ve üçüncü dalgalara uzanan farklı yaklaşımlar kronolojik sıralarıyla ele alınacak ve bunların iletişim çalışmaları ve kültürel çalışmalarla olan ilişkileri incelenecektir. Bu bağlamda, medyanın günümüz toplumlarındaki toplumsal cinsiyet inşasında üstlendiği çeşitli roller incelenecek medyada toplumsal cinsiyetin kodlanması ele alınacaktır.Medyada toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konusu iletişim bilimleri öğrencileri için bu alana karşı altyapı ve belli bir birikim oluşturmada oldukça önemlidir. Bu ders ile öğrenci medyada toplumsal cinsiyet konusu dahilinde kadın çalışmalarının ve kadın cinsiyetinin konumu hakkında farkındalık kazanacak ve eleştirel bir bakış açısı geliştirecektir.
Course Content Medya ve toplumsal cinsiyet, Kitle iletişim araçlarının nitelikleri ve tanımı, toplumsal cinsiyet kavramının tanımı. Kadın çalışmaları, Geçmişte toplumsal cinsiyetin ve kadın çalışmalarının medyada sunumu. Günümüzde toplumsal cinsiyetin ve kadın çalışmalarının medyada sunumu. Yazılı basında kadın, televizyonda kadın, sinemada, kadın medyada kadın LGBT ve yansımaları. Toplumsal cinsiyet açısından medyanın sunduğu rol modelleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Literatürdeki kadın çalışmalarını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Medya ve toplumsal cinsiyet ilişkisini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Medyada kadın cinsiyeti vurgusunu eleştirir. Anlatım, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Medya ve kadın çalışmalarını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Toplumsal cinsiyet çalışmalarında kadın cinsiyetinin yerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Medya ve toplumsal cinsiyet
2 Kitle iletişim araçlarının nitelikleri ve tanımı
3 Toplumsal cinsiyet kavramının tanımı.
4 Kadın çalışmaları
5 Geçmişte toplumsal cinsiyetin ve kadın çalışmalarının medyada sunumu.
6 Günümüzde toplumsal cinsiyetin ve kadın çalışmalarının medyada sunumu
7 Yazılı basında kadın
8 Televizyonda kadın
9 ara sınav
10 sinemada kadın
11 medyada kadın
12 LGBT ve yansımaları.
13 Toplumsal cinsiyet açısından medyanın sunduğu rol modelleri
14 General review
Resources
Course Notes
Course Resources İmançer, D, medya ve kadın, ebabil yayınları, 2014
Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği / (der.) S. Dedeoğlu, M. Y. Öztürk
Danovan, J, Feminist Teori, iletişim yayınları, 2011
Bora, A, Kadınların Sınıfı, iletişim yayınları, 2014
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak. X
2 Alanla ilgili güncel çalışmaları, gelişme ve yenilikleri takip edebilmek. X
3 Alandaki ampirik ve teorik çalışmaları analiz edebilmek ve tartışabilmek. X
4 İletişim bilimlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı bir araştırmayı yürütebilecek donanıma sahip olmak. X
5 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme, araştırma yapabilme, veri toplama ve bu verileri çözümleyip yorumlayabilmek yetisine sahip olmak. X
6 Farklı disiplinlerle etkileşim kurabilmek ve disiplinlerarası çalışmalar üretebilme becerisi geliştirmek. X
7 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek. X
8 Tüm bu çalışmalar süresince etik sorumlulukların bilincinde olmak ve buna uygun davranmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Proje / Tasarım 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 147
Total Workload / 25 (Hours) 5.88
dersAKTSKredisi 6