Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Halkla Ilişkiler ve Reklamcilikta Kritik Yönetim Stratejileri ILB 608 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator NURAY YILMAZ SERT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Gerek halkla ilişkilerde gerek reklamcılıkta stratejik bir yaklaşım kurum ve markalarının bilinirliğini artırarak, imaj ve itibarlarını yükselterek rekabet avantajı sağlamakta ve gelecek için değer yaratmaktadır. Genel olarak stratejik iletişim yönetimi olarakta adlandırılabilecek bu ders, halkla ilişkiler ve reklamcılıkta yönetim stratejilerinin önemini, kapsam ve içeriğini öğretmeyi amaçlamaktadır.
Course Content Bu dersin içeriğini; stratejik yönetime ilişkin temel kavram ve tanımlar ayrıca halkla ilişkiler ve reklamcılıkta stratejik yönetim biçimleri oluşturmaktadır. İçerik çeşitli uygulamalardan örneklendirmelerle zenginleştirilmektedir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Stratejik yönetimin önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Stratejik yönetimle ilgili temel kavramlara hakim olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 Stratejik yönetime ilişkin çalışmalar hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Halkla ilişkiler ve reklamcılıkta stratejik planlamayı öğrenir
5 Stratejik yönetim taktiklerini uygulayabilir
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Strateji kavramı
2 Stratejik yönetim ve stratejik yönetim sürecinin (stratejik planlama) aşamaları
3 Stratejik yönetim araçları 1
4 Stratejik yönetim araçları 2
5 Stratejik yönetim teorileri 1
6 Stratejik yönetim teorileri 2
7 Ara Sınav
8 Stratejik yönetimde karar alama
9 Stratejik halkla ilişkiler yönetimi
10 Stratejik reklam yönetimi
11 Stratejik halkla ilişkiler uygulamaları
12 Stratejik reklam uygulamaları
13 Stratejik yönetimde medya
14 Final
Resources
Course Notes
Course Resources Austin, E. W. & Pinkleton, B. E. (2006). Strategic public relations management : planning and managing effective communication programs. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.
Göksel, A. B. (2014). Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
Özdemir Yaylacı, G. (). Reklamda Stratejilerle Yönetim. İstanbul: Alfa Yayıncılık.
Özkan, A.(2009). Halkla İlişkiler Yönetimi. İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
Smith, R. (2004). Strategic Planning for Public Relations. Routledge
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak. X
2 Alanla ilgili güncel çalışmaları, gelişme ve yenilikleri takip edebilmek. X
3 Alandaki ampirik ve teorik çalışmaları analiz edebilmek ve tartışabilmek. X
4 İletişim bilimlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı bir araştırmayı yürütebilecek donanıma sahip olmak. X
5 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme, araştırma yapabilme, veri toplama ve bu verileri çözümleyip yorumlayabilmek yetisine sahip olmak. X
6 Farklı disiplinlerle etkileşim kurabilmek ve disiplinlerarası çalışmalar üretebilme becerisi geliştirmek. X
7 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek. X
8 Tüm bu çalışmalar süresince etik sorumlulukların bilincinde olmak ve buna uygun davranmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
2. Ara Sınav 50
4. Ödev 15
1. Kısa Sınav 20
3. Sözlü Sınav 15
Total 100
5. Yıl İçinin Başarıya 50
6. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Kısa Sınav 1 10 10
Sözlü Sınav 1 10 10
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6