Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Medya ve Siyaset ILB 615 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ÖZTUNÇ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ÖZTUNÇ,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bu ders, modern ülkelerde medyanın merkezi konumunu, demokrasinin işleyişini ve siyasal yaşamı anlamak için gereken temel konu ve kavramlara giriş niteliğinde tasarlanmıştır. Öğrenciler, siyasal düşünce, siyasal ideolojiler, siyasal partiler ve seçim sistemleri, vatandaşlık, demokrasi ve sivil toplum ile ilgili temel kavramları tanırlar. Bu kavramlar ışığında, hızla değişen medya çağında vatandaş, medya ve siyasetçiler arasındaki ilişki analiz edilir.

Course Content

Medya ve Demokrasi
Medya ve İktidar
Politikacılar, Siyasal Kurumlar ve Medya
Siyasal İdeolojiler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Medyada görülen siyaset ve siyasal ideolojiler hakkındaki terminolojiyi bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Demokratik ve siyasal süreçlerin işleyişinde medyanın rolünü tanımlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 Medya yoluyla aktarılan siyasi gündem hakkında yorum ve değerlendirmeler yapabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Yaşadığı siyasal ortam hakkında eleştirel düşünebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
5 Siyasal gündemi takip ederek bilinçli rapor verebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin detayları, öğrenme çıktıları, organizasyonu ve siyaset kavramına giriş
2 Hükümet sistemleri ve rejimler: Siyasi İmaj vs. Gerçek mi?
3 Siyasal İdeolojiler: Batı'da siyasal gelişim
4 Devlet, millet, milliyetçilik, milli kimlik ve iletişim
5 Partiler ve parti sistemleri, Siyasal Propaganda Sanatı
6 Siyasal İletişim, medya ve demokrasi
7 Siyasetçilerin pazarlanması ve şöhret yaratımı
8 Ara Sınav
9 Demokrasi kavramı ve medya ilişkisinin teknolojilerle evrilmesi
10 Gazeteciler, halkla İlişkiler ve siyaset
11 Medya ve seçimler
12 Medya, savaş ve terörizm
13 Günümüz Türkiye'sinde siyaset, demokrasi ve medya
14 Final
Resources
Course Notes
Course Resources

Ekmel Gecer, Türkiye Medyasını Anlamak: Demokratik Bir Yapı Mümkün mü?, Kolektif Kitap, 2013.
Yeni Başlayanlar İçin Siyaset Bilimi, Cengiz Çağla, Omnia Yayınları
Türk Demokrasi Tarihi, Kemal Karpat, Timaş Yayınları. - TDT
Democracy and the Media, Richard Gunther and Anthony Mughan, Cambridge University Press: Chapters 1 & 12
Politics, by Andrew Heywood, MacMillan Press
Introduction to Media and Politics, by Sarah Oates, Sage Pub., 2008.
Media and Political Process, by Eric P. Louw, Sage Pub., 2005.
The SAGE Handbook of Political Advertising, by Holtz-Bacha, Christina, Kaid, Lynda Lee, 2006 Chapter 23.
Media, Religion and Conflict, by Savigny, Heather, Marsden, Lee, 2009
Siyaset ve Medya, Naci Bostancı

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak. X
2 Alanla ilgili güncel çalışmaları, gelişme ve yenilikleri takip edebilmek. X
3 Alandaki ampirik ve teorik çalışmaları analiz edebilmek ve tartışabilmek. X
4 İletişim bilimlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı bir araştırmayı yürütebilecek donanıma sahip olmak. X
5 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme, araştırma yapabilme, veri toplama ve bu verileri çözümleyip yorumlayabilmek yetisine sahip olmak. X
6 Farklı disiplinlerle etkileşim kurabilmek ve disiplinlerarası çalışmalar üretebilme becerisi geliştirmek. X
7 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek. X
8 Tüm bu çalışmalar süresince etik sorumlulukların bilincinde olmak ve buna uygun davranmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 153
Total Workload / 25 (Hours) 6.12
dersAKTSKredisi 6