Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Halkla Ilişkiler Politikalari ILB 607 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CENGİZ ERDAL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencileri organizasyonların halkla ilişkiler politikaları oluştururken nelere dikkat ettikleri ve bu politikaları nasıl oluşturdukları konularında bilgilendirmek ve uygulamaları örnek olaylarla tartışmak.
Course Content Derste strateji taktik ve politika belirleme ve bunların halkla ilişkilerdeki uygulamaları örneklerle irdelenecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Halkla ilişkiler kampanyaları tasarlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Halkla ilişkiler kampanyalarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Örgütlerde uygun yönetim politikaları belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Örgütlerde politika belirleme
3 Strateji ve politikalar
4 Strateji ve taktik
5 Taktik ve planlama
6 Halkla ilişkilerde politika belirleme I
7 Halkla ilişkilerde politika belirleme II
8 Yönetim ve halkla ilişkiler politikalarının koordinasyonu-I
9 Yönetim ve halkla ilişkiler politikalarının koordinasyonu-II
10 Proaktif ve reaktif politikalar
11 Politikalar ve müşteri ilişkileri-I
12 Politikalar ve müşteri ilişkileri-II
13 Öğrencilerin Proje sunumları-I
14 Öğrencilerin Proje Proje sunumları-II
Resources
Course Notes Preffer, Jeffrey. Güç Merkezli Yönetim : örgütlerde politika ve nüfuz İstanbul : Boyner Holding Yayınları, 1999.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak. X
2 Alanla ilgili güncel çalışmaları, gelişme ve yenilikleri takip edebilmek. X
3 Alandaki ampirik ve teorik çalışmaları analiz edebilmek ve tartışabilmek. X
4 İletişim bilimlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı bir araştırmayı yürütebilecek donanıma sahip olmak. X
5 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme, araştırma yapabilme, veri toplama ve bu verileri çözümleyip yorumlayabilmek yetisine sahip olmak. X
6 Farklı disiplinlerle etkileşim kurabilmek ve disiplinlerarası çalışmalar üretebilme becerisi geliştirmek. X
7 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek. X
8 Tüm bu çalışmalar süresince etik sorumlulukların bilincinde olmak ve buna uygun davranmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 25
1. Proje / Tasarım 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 12 12
Ödev 1 12 12
Proje / Tasarım 1 12 12
Final 1 20 20
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6