Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Vergi Denetimi ve Güvenliği MHY 506 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. FURKAN BEŞEL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Türkiye’deki mevcut vergi kanunlarının hükümleri göz önüne alınarak, vergi mükelleflerinin bu hükümlere uygun davranıp davranmadığını ortaya koymak ve vergi gelirlerinin hazineye en hızlı, en sağlıklı ve en hatasız bir şekilde aktarılmasının sağlanmasıdır.
Course Content Bu derste Türkiye’de vergi denetimi, vergi incelemesi süreci, vergi denetim elemanlarının denetim esnasında uyacakları kurallar, sorumluluklar ve hangi durumlarla karşılaşılacağı gibi konulara değinilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkiye´de en yoğun uygulanan vergi denetim türlerini kavrar ve yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Vergi yoklaması ve incelemesi sürecinin ve sonuçlarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Vergi Denetimi Örgütünü ve işleyişini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Denetime ilişkin kavramları, denetimin özelliklerini ve türlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Vergi denetim türlerini değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Denetim tekniklerinin ve yöntemlerini karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Denetimin Tanımı, Tarihçesi ve Türleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
2 Denetim Teknikleri ve Yöntemleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
3 Türk Vergi Sisteminin Genel Görünümü ve Vergi Denetimi İle İlgili Genel Açıklamalar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
4 Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavir Denetimi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
5 Vergi Denetiminde Yorum ve Delil Serbestisi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
6 Yoklama Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
7 Arasınav Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
8 Yaygın ve Yoğun Denetim Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
9 Vergi İncelemesi, Amacı, İşlevleri, Öteki Denetim Yöntemlerinden Farkı ve Türleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
10 Vergi İnceleme Süreci ve Vergi İnceleme Teknikleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
11 Arama/Aramalı İnceleme Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
12 Vergi Denetimi Örgütü Hakkında Genel Açıklamalar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
13 Vergi Denetim Kuruluşları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
14 Genel değerlendirme Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes TOSUNER, M. ve Z, Arıkan. (2011). Vergi Usul Hukuku. İzmir: Kanyılmaz Matbaacılık<br>ÇETİNKAYA, A. ve F. Tekin (2011). Vergi Denetimi. Ankara : Seçkin Yayıncılık<br>ŞENYÜZ, D. , M. Yüce, ve A. Gerçek, (2011). Vergi Hukuku. Bursa: Ekin Kitabevi<br>ÜREL, G. (2007). Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması. Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
2 -Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
3 -Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2) X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 15 15
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6