Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkiye Ab Ilişkileri ULI 372 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. KEMAL İNAT
Course Lecturers
Course Assistants Araş.Gör. Bilal Yıldırım
Course Category
Course Objective Türkiye’nin dış politikasının şekillenmesinde çok önemli bir yere sahip olan Avrupa Birliği’nin nasıl ortaya çıktığının, başarılı bir proje olup olmadığının, kurumlarının ve ortak politikalarının öğrenilmesi. Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin seyrinin incelenmesi.
Course Content Derste öncelikle AB’nin nasıl bir birlik olduğunun, ne zaman ve hangi koşullarda ortaya çıktığının incelenmesinin ardından, günümüze kadar geçirdiği gelişme ve kurumları ele alınacaktır. Ardından AB’nin ortak politikalarından bazıları anlatıldıktan sonra son bölümde Türkiye-AB ilişkilerinin gelişim süreci, Türkiye’de AB’nin nasıl algılandığı ve AB ülkelerinde Türkiye’ye nasıl bakıldığına değinilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Avrupa Birliği’nin dünya politikasındaki yerini tanımlar Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin gelişim sürecini bilir Soru-Cevap, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerine Türkiye’de yürütülen tartışmaları bilir ve yorumlar Soru-Cevap, Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma, Sözlü Sınav, Sınav , Ödev,
4 Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerine Avrupa ülkelerinde yürütülen tartışmaları analiz eder Tartışma, Beyin Fırtınası, Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev, Sınav ,
5 Türkiye’nin muhtemel AB üyeliğinin sonuçlarını Türkiye ve AB açısından değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Avrupa Birliği politikalarının hangi süreçlerde şekillendiğini açıklar Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav,
7 Avrupa Birliği’ni diğer uluslararası örgütlerden ayıran temel özellikleri analiz eder Tartışma, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
8 Avrupa Birliği’nin yapısını ve işleyişini açıklar Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Ödev, Sözlü Sınav, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Avrupa Birliği’ne Genel Bakış Kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
2 Avrupa Birliği’nin Dünyadaki Yeri-I Kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
3 Avrupa Birliği’nin Dünyadaki Yeri-II Kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
4 Avrupa Birliği’nin Doğuşu Kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
5 Avrupa Birliği’nin Gelişimi-I Kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
6 Avrupa Birliği’nin Gelişimi-II Kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
7 AB’nin Kurumları-I Kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
8 AB’nin Kurumları-II Kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
9 Arasınav Kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
10 AB´nin Ortak Politikaları Kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
11 AB-Türkiye İlişkilerinin Gelişimi-I Kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
12 AB-Türkiye İlişkilerinin Gelişimi-II Kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
13 Türkiye’de AB Algısı Kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
14 AB Ülkelerinde Türkiye Algısı Kaynaklar kısmında belirtilmiştir.
Resources
Course Notes 1.Hafta:<br>•Moravcsik, Andrew (2005), Bütünleşme Kuramı, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 276-294.<br>•Canbolat, İbrahim (2002), Avrupa Birliği, Alfa, İstanbul, s. 1-21.<br>•Dinan, Desmond (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul 2002.<br>•http://europa.eu.int (AB Resmi Sitesi)<br>•Dedeoğlu, Beril (1996), Adım Adım Avrupa Birliği, Çınar, İstanbul, ss. 22-32<br>•http://www.deltur.cec.eu.int/ (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu)<br>2. ve 3. Hafta:<br>•Smith, Michael (2005), ABD-AB İlişkileri: Ortaklık Siyaseti, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 13-19.<br>•Sophie Meunier (2005), ABD-AB İlişkileri: Ticaret ve Yatırımlar, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 13-19.<br>•Ülger, İrfan Kaya (2002), Avrupa Birliğinde Siyasal Bütünleşme, Gündoğan, İstanbul, ss. 145-155.<br>•http://europa.eu.int (AB Resmi Sitesi)<br>4.Hafta:<br>•Urwin, Derwk W. (2005), Avrupa Bütünleşmesinin Kökenleri, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 115-119.<br>•Rıdvan Karluk (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss. 1-10.<br>•http://europa.eu.int (AB Resmi Sitesi)<br>•http://www.deltur.cec.eu.int/ (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu)<br>5.Hafta:<br>•İnat, Kemal (2005), Avrupa Politik İşbirliği’nin Doğuşu, Oğuz Kaymakçı (Der.), Avrupa Birliği Üzerine Notlar, Nobel, Ankara, ss. 3-22.<br>•Gillingham, John (2005), Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 142-146.<br>•Salmon, Trevor C. (2005), Avrupa Savunma Topluluğu, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 176-179.<br>•http://europa.eu.int (AB Resmi Sitesi)<br>•http://www.deltur.cec.eu.int/ (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu)<br>6.Hafta:<br>•Church, Clive (2005), Avrupa Birliği Antlaşması, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 106-112. <br>•Öztan, Ece (2005), Avrupa Anayasası Antlaşması, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 86-96<br>•Rıdvan Karluk (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss. 71-93.<br>•http://europa.eu.int (AB Resmi Sitesi)<br>7.Hafta:<br>•Jacobs, Francis (2005), Avrupa Parlamentosu, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 155-169.<br>•Nicoll, Sir William (2005), Bakanlar Konseyi, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 228-236.<br>•Dedeoğlu, Beril (1996), Adım Adım Avrupa Birliği, Çınar, İstanbul, ss. 155-164 ve 166-172.<br>•Canbolat, İbrahim (2002), Avrupa Birliği, Alfa, İstanbul, s. 152-168.<br>•http://europa.eu.int (AB Resmi Sitesi)<br>•http://www.deltur.cec.eu.int/ (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu)<br>8.Hafta:<br>•Alter, Karen J. (2005), Avrupa Adalet Divanı, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 78-85.<br>•Rıdvan Karluk (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss. 93-133.<br>•http://europa.eu.int (AB Resmi Sitesi)<br>•http://www.deltur.cec.eu.int/ (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu)<br>10.Hafta:<br>•Ülger, İrfan Kaya (2002), Avrupa Birliğinde Siyasal Bütünleşme, Gündoğan, İstanbul, ss. 19-141.<br>•Weidenfeld, Werner (2002) Europa Handbuch, BZP, Bonn, ss. 454-476 ve 585-602.<br>•Dedeoğlu, Beril (1996), Adım Adım Avrupa Birliği, Çınar, İstanbul, ss. 79-120.<br>•http://europa.eu.int (AB Resmi Sitesi)<br>•http://www.deltur.cec.eu.int/ (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu)<br>11.Hafta:<br>•Dağı, İhsan D. (2001), Avrupa Birliği ve Türkiye: batılılaşmanın Neresindeyiz?, Çalış, Şaban H. vd. (Der.), Türkiye’nin Dış Politika Gündemi, Liberte, Ankara, ss. 113-136.<br>•Aral, Berdal (2001), Türk Dış politikası Söylemine Eleştirel Bir Yaklaşım: Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklığı, Çalış, Şaban H. vd. (Der.), Türkiye’nin Dış Politika Gündemi, Liberte, Ankara, ss. 185-209.<br>•Gözen, Ramazan (2001), Türkiye’nin AB ile Entegrasyon Sürecinin Açmazları ve Açılımları, Çalış, Şaban H. vd. (Der.), Türkiye’nin Dış Politika Gündemi, Liberte, Ankara, ss. 137-160.<br>•Çalış, Şaban H. (2001), Türkiye-AB İlişkileri, Nobel Ankara, ss. 1-338.<br>•Rıdvan Karluk (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss. 365-514.<br>•http://www.abgs.gov.tr (AB Genel Sekreterliği-Türkiye’nin Resmi Sitesi)<br>•http://www.deltur.cec.eu.int/ (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu)<br>12.Hafta:<br>•Çalış, Şaban H. (2001), Türkiye-AB İlişkileri, Nobel Ankara, ss. 339-399.<br>•Şen, Faruk (2005), Türkiye-AB İlişkilerinde Dış Etkenler, Ümit Yayıncılık, Ankara, ss. 17-130<br>•http://www.abgs.gov.tr (AB Genel Sekreterliği-Türkiye’nin Resmi Sitesi)<br>•http://www.deltur.cec.eu.int/ (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu)<br>13.Hafta:<br>•Dedeoğlu, Beril (2005), Dünden Yarına Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Siyasa, Yıl 1, Sayı 1, Haziran 2005. <br>•Çalış, Şaban H. (2001), Türkiye-AB İlişkileri, Nobel Ankara, ss. 320-339.<br>•Karluk, Rıdvan (2007), Ek Protokol ve Kıbrıs, Oğuz Kaymakçı (Der.), 21. Yüzyılda Rusya, AB ve Türkiye’den Yansımalar, Türkmen Kitabevi, İstanbul, s. 135-162 <br>•http://europa.eu.int (AB Resmi Sitesi)<br>14.Hafta:<br>•Mann, Michael (2007), Avrupa Eliti Türkiye’yi İstiyor, Derleme, Türkiye Söyleşileri. Avrupa, Küre, İstanbul, ss. 131-141.<br>•Wallerstein, Immanuel (2007), Avrupalı Türkiye Büyük Meseledir, Derleme, Türkiye Söyleşileri. Avrupa, Küre, İstanbul, ss. 101-113.<br>•Şen, Faruk (2005), Türkiye-AB İlişkilerinde Dış Etkenler, Ümit Yayıncılık, Ankara, ss. 53-65 ve 195-206<br>•http://europa.eu.int (AB Resmi Sitesi)
Course Resources •Desmond Dinan, Avrupa Birliği Ansiklopedisi (2 Cilt), Kitap Yayınevi, 2005
•Kamuran Reçber, Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri, Aktüel Yayınları, 2004
•Mehmet Ali Bulut, Avrupa Birliği Nedir? Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri, Vipajans Yayınları, 2005
•Suavi Kemal Yazgıç, Avrupa Birliği, İnsan Yayınları, 2005
•Turgay Uzun/ Serap Uzun, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Siyasal, Ekonomik ve Toplumsal Dönüşüm, Sorunlar Tartışmalar, Seçkin Yayıncılık 2004
•Abdullah Özkan, Küreselleşme ve Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye, Tasam Publications 2004
•Nurettin Bilici, Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri, Seçkin Yayıncılık 2004
•Yalçın Akdoğan, Kırk Yıllık Düş Avrupa Birliği´nin Siyasal Geleceği ve Türkiye, Alfa Yayinlari 2004
•Avrasya Dosyası, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri, Yaz 2004-Sayı 2 Cilt: 10 ASAM
•İrfan Kaya Ülger, Avrupa Birliği´nin ABC´si, Sinemis Yayınları 2003
•Jean Bauberot, Avrupa Birliği Ülkelerinde Dinler ve Laiklik, Ufuk Kitapları 2003
•Murat Belge, Yaklaştıkça Uzaklaşıyor mu? / Avrupa Birliği ve Türkiye, Birikim YayınlarI 2003
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 20
1. Sözlü Sınav 10
2. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 2 8 16
Final 1 15 15
Total Workload 129
Total Workload / 25 (Hours) 5.16
dersAKTSKredisi 5