Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iktisadi Matematik EKO 118 2 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ŞAKİR GÖRMÜŞ
Course Lecturers Prof.Dr. ŞAKİR GÖRMÜŞ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Çeşitli iktisat teorilerinin sosyal ve normatif boyutlarını bir kenara bırakarak teorileri analiz edebilmek için, o teorilerin analitik olarak üzerine konuşlandığı matematiksel temelleri iktisatçılara sunmak bu dersin temel amacıdır. İktisat teorilerine ait temel kanunlar matematiksel analiz yöntemleri kullanılarak fakat iktisadi terimlerin anlamları da korunarak sunulacaktır.
Course Content Bu derste iktisatta kullanılan matematik kuralları, yöntemleri ve özdeşlikleri ele alınacaktır. Basit seviyeden başlanarak giderek artan zorluk seviyelerinde bazı temel matematiksel yöntemlerin iktisat dersleri içeriğini yeniden anlamada nasıl kullanılacağına değinilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İktisadi kavramları matematiksel olarak betimler Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Matematik ve ekonomi ilişkisini aktarır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Sınav ,
3 Birey ve Firma davranışını matematiksel olarak çözümler. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Matematiksel teknikleri iktisadi kavramlar uygular. Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Matematiksel araçları iktisat teorisine uygular. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Matematiksel İktisat, Mikro İktisat ve Makro İktisat derslerine ilişkin uygulamada bulunur Tartışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İktisadi olayların Matematiksel Modellemesi -Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları
2 Statik Denge Modelleri -Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları
3 Matris Matematiği -Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları
4 Doğrusal Modeller ve Matris Matematiği -Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları
5 Doğrusal Modeller ve Matris Matematiği -Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları
6 Türev ve Türev Alma Kuralları - Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları
7 Türevin İktisadi Uygulamaları -Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları
8 Maksimizasyon, Minimizasyonun ve İktisadi Uygulamaları -Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları
9 Arasınav
10 Kısmi ve Toplam Türev Alma -Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları
11 Kısmi ve Toplam Türev Almanın İktisadi Uygulamaları -Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları
12 Optimizasyon -Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları
13 Kısıtlı Optimizasyon -Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları
14 İntegral Hesapları ve Dinamik Analiz -Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları
Resources
Course Notes
Course Resources - J. Colin Glass, "İktisatta Matematiksel Yöntemler", Der Yayınları
- Chinang ve Wainwright, “Matematiksel İktisatta Temel Yöntemler

-Sekmen, F. “İktisadi Matematik”, Detay yayıncılık, Ankara.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 80
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 4 4
Final 1 10 10
Total Workload 144
Total Workload / 25 (Hours) 5.76
dersAKTSKredisi 5