Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hukuka Giriş SBK 105 1 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. SERDAR GÜLENER
Course Lecturers Doç.Dr. SERDAR GÜLENER, Dr.Öğr.Üyesi DİLŞAD TÜRKMENOĞLU KÖSE,
Course Assistants

Arş.Gör. Cihan YAŞAR

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır.

Course Content

Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal düzen kurallardan ayırımı; çağdaş hukuk sistemleri; hukukta derleme hareketi ve Türk Hukuku?nun derlenmesi; yaptırım ve çeşitleri; kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk dalları ve alt ayrımları; Türk pozitif hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve ehliyet kavramları; sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk hukuk sisteminin sorunları hakkında yorumlarda bulunur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Eylem ehliyetinin koşullarını bilir ve kişileri eylem ehliyetleri yönünden sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Kendisine bir hukuk kuralı verildiğinde bunun emredici mi, ilga edici mi, tanımlayıcı mı, yetkilendirici mi olduğunu tespit eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Hukuk sistemlerini sayar ve her birinin özelliklerini sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Hukuk kurallarını hiyerarşik olarak sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Yaptırımın ne anlama geldiğini bilir ve etkili bir yaptırımda bulunması gereken özelliklere ilişkin yorumlar yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Kamu hukuku ile özel hukukun karşılaştırmasını yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Hukuk kurallarının geriye yürümemesinin nedenini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Hukukta kişiliğin anlamını, ne zaman başlayıp hangi hallerde sona erdiğini örneklerle açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Tüzük ve yönetmelikleri, denetimleri ve yapan organ açısından karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Anayasa, kanun ve kanun hükmünde kararnameyi tanımlar ve aralarındaki farklılıkları tespit eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Toplumsal düzen, toplumsal düzen kuralları ve hukukun toplumsal düzen kuralları arasındaki yeri, ilişkisi ve ayırt edici yanları Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
2 Hukukun çeşitli açılardan tanımlanması ve hukukun başlıca amaç ve işlevleri Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
3 Hukukta yaptırım ve çeşitli hukuk alanlarından yaptırım örnekleri Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
4 Başlıca hukuk sistemleri Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
5 Hukukun temel kollara ayırımı Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
6 Özel hukuk bilgisi (I) Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
7 Özel hukuk Bilgisi (II) Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
8 Kamu hukuku bilgisi Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
9 Arasınav
10 Türk pozitif hukukunun genel hatlarıyla tanıtımı Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
11 Hukukun çeşitli açılardan uygulanması Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
12 Hak kavramı ve hak sahipliği ve ehliyet Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
13 Hukuksal işlem ve eylemler Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
14 Hukukta sorumluluk Aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
Resources
Course Notes <p> 1- &Ouml;mer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Se&ccedil;kin Yay., Ankara 2008.<br /> 2- Kemal G&ouml;zler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa 2005.<br /> 3- Halil Kalabalık, Temel Hukuk, Değişim Yay., İstanbul 2006.<br /> 4- Necip Bilge, Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitabevi, Ankara 2006.<br /> 5- A. Ş. G&ouml;z&uuml;b&uuml;y&uuml;k, Hukuka Giriş, Turhan Kitabevi, Ankara 2007.</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Total Workload 111
Total Workload / 25 (Hours) 4.44
dersAKTSKredisi 5