Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iktisada Giriş IKT 101 1 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. MUSTAFA KEMAL AYDIN
Course Lecturers Prof.Dr. MUSTAFA KEMAL AYDIN, Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ZEKİ AK,
Course Assistants Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜLMEZ, Yrd.Doç.Dr.Mehmet Zeki AK, Doç.Dr.M.Kemal AYDIN, Doç.Dr.Mahmut Bilen, Yrd.Doç.Dr.Şükrü CİCİOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Ali KABAKASAL, Yrd.Doç.Dr. Abidin ÖNCEl
Course Category
Course Objective İktisadi hayatın kavranması, günlük hayatta kullanılan iktisadi kavramların anlaşılması ve iktisadi karar süreçlerindeki rasyonelliğin öğrenilmesi… Milli Gelir, Para, Uluslararası İktisadi Faaliyetler, Büyüme, İktisadi Düşünce ve Sistemler hakkında genel bilgi sahibi olunması.
Course Content Bu derste giriş mahiyetinde olmak üzere, iktisadi hayat, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, fayda ve kâr maksimizasyonu, Milli Gelirin teşekkülü, Para ve fonksiyonları, iktisadi büyüme ve iktisadi sistemler gibi temel konular görülecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İktisadi büyüme için gerekli temel kavramları ve ilişkileri açıklar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Ekonomik analiz için gerekli olan temel iktisadi kavram ve prensipleri tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Üretici denge koşulu için marjinal, ortalama ve toplam maliyet kavramlarını ve bunların arasındaki ilişkileri analiz eder. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Milli gelir dengesinin oluşumu ve değişimini grafik yardımıyla analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Makroekonomik analiz için milli gelir, işsizlik, enflasyon ve büyüme kavramlarını açıklar ve bunları ölçer. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Para piyasası dengesi için para talep ve arzını analiz eder. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Para kavramını, paranın fonksiyonları, çeşitleri ve sistemlerini tartışır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Piyasa tasnifi için tam rekabet piyasası ile monopol piyasası arasındaki farkları ve bunların ekonomik sonuçlarını yorumlar. Anlatım, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Tüketici dengesinin nasıl sağlandığını anlatmak için marjinal fayda ve kayıtsızlık eğrileri yaklaşımı ile analiz yapar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Esneklik kavramını, bunun nasıl ölçüldüğünü ve ekonomik etkilerini analiz eder. Anlatım, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 Gelir dağılımını analiz eder. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 Harcama kalemlerinin değişiminde çarpan kavramını, bunun nasıl ölçüldüğünü, özelliklerini ve sınırlarını açıklar. Anlatım, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
13 Piyasa dengesinin nasıl oluştuğunu analiz etmek için talep ve arz eğrilerinde ortaya çıkan değişmelerin etkilerini ana hatlarıyla belirtir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
14 Talep ve arz fonksiyonları ile bu fonksiyonları belirleyen değişkenleri tanımlar ve yorumlar. Anlatım, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
15 AS-AD modelini analiz eder. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İktisadi Hayata Toplu Bakış, Genel Kavramlar, İktisadi Olay ve Tarafları, Kıtlık (Nedret Kanunu), İktisadi Adam Davranışı ve Tarafların Davranış Biçimleri Salih Şimşek- M Kemal Aydın, İktisat Bilimine Giriş, Değişim Yayınları, İstanbul, 2004 (4.Baskı),
2 Piyasa, Talep ve Talebi Etkileyen Unsurlar, Arz ve Arzı Etkileyen Unsurlar, Piyasa Dengesi, Piyasa Dengesinde Meydana Gelen Değişmeler, Salih Şimşek- M Kemal Aydın, İktisat Bilimine Giriş, Değişim Yayınları, İstanbul, 2004 (4.Baskı),
3 Esneklik (Elastiklik): Talep ve Arz Esneklikleri, Hesaplama Şekilleri ve Yorumları Salih Şimşek- M Kemal Aydın, İktisat Bilimine Giriş, Değişim Yayınları, İstanbul, 2004 (4.Baskı),
4 Arz ve Talep Uygulamaları: Vergi, Teşvik, Taban ve Tavan Fiyatlamaları Salih Şimşek- M Kemal Aydın, İktisat Bilimine Giriş, Değişim Yayınları, İstanbul, 2004 (4.Baskı),
5 Tüketici Dengesi: Fayda Analizi, Eş-Fayda ve Bütçe fonksiyonları ile tüketici dengesinin belirlenmesi Salih Şimşek- M Kemal Aydın, İktisat Bilimine Giriş, Değişim Yayınları, İstanbul, 2004 (4.Baskı),
6 Üretim Teorisi (Üretici Dengesi): Azalan Verim Kanunu, Eş-Ürün ve Maliyet Doğrusu Fonksiyonları, Uzu Dönem Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi Salih Şimşek- M Kemal Aydın, İktisat Bilimine Giriş, Değişim Yayınları, İstanbul, 2004 (4.Baskı),
7 Piyasalar: Tam Rekabet ve Eksik Rekabet Piyasaları Salih Şimşek- M Kemal Aydın, İktisat Bilimine Giriş, Değişim Yayınları, İstanbul, 2004 (4.Baskı),
8 ARA SINAV Salih Şimşek- M Kemal Aydın, İktisat Bilimine Giriş, Değişim Yayınları, İstanbul, 2004 (4.Baskı),
9 Makro İktisada Giriş: Milli Gelir, Büyüme, İşsizlik ve Enflasyonun Hesaplanması ve Yorumlanması Salih Şimşek- M Kemal Aydın, İktisat Bilimine Giriş, Değişim Yayınları, İstanbul, 2004 (4.Baskı),
10 Harcama Yöntemine Göre Milli Gelir Dengesi: Çarpan ve Hızlandıran Mekanizmalarının İşleyişi Salih Şimşek- M Kemal Aydın, İktisat Bilimine Giriş, Değişim Yayınları, İstanbul, 2004 (4.Baskı),
11 Açık ve Kapalı Ekonomilerde Maliye Politikaları Salih Şimşek- M Kemal Aydın, İktisat Bilimine Giriş, Değişim Yayınları, İstanbul, 2004 (4.Baskı),
12 Para, Bankacılık Sistemi, Para Teorisi ve Para Politikası Salih Şimşek- M Kemal Aydın, İktisat Bilimine Giriş, Değişim Yayınları, İstanbul, 2004 (4.Baskı),
13 AS-AD Analizi Salih Şimşek- M Kemal Aydın, İktisat Bilimine Giriş, Değişim Yayınları, İstanbul, 2004 (4.Baskı),
14 Uluslararası Ekonomi: Ticaret Teorisi ve Politikaları Salih Şimşek- M Kemal Aydın, İktisat Bilimine Giriş, Değişim Yayınları, İstanbul, 2004 (4.Baskı),
Resources
Course Notes Salih Şimşek- M Kemal Aydın, İktisat Bilimine Giriş, Değişim Yayınları, İstanbul, 2004 (4.Baskı),
Course Resources İktisada Giriş adı taşıyan tüm kitaplar kullanılabilir
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 14 14
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 5