Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Küresel Kamusal Mallar MLY 357 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FATİH YARDIMCIOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Işıl AYAS
Course Category
Course Objective Küresel kamusal mallar hakkında lisans düzeyinde bilgilerin öğreciye kazandırılması
Course Content Bu dersin içeriği uluslararası kamusal mallar ve bunların finasman yöntemleridir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yerel, ulusal ve uluslararası kamusal malları ve özelliklerini karşılaştırır, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Uluslararası kamu mallarının finasman yollarını açıklar, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Uluslararası Kamu Mallarının günümüzdeki artan önemini nedenleri ile birlikte açıklar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Çevre, güvenlik, sağlık gibi uluslararası kamusal malların tedarik şekillerini bilir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Uluslararası kamu mallarını ve bunların özelliklerini bilir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Uluslararası kamusal malları sağlamayı amaç edinen resmi ve sivil toplumsal örgütlerinin işleyiş yapısını bilir, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Uluslararası Kamu Malı Kavramı Belirtilen Kitaptaki İlgili Bölümler
2 Uluslararası Kamu Malları Belirtilen Kitaptaki İlgili Bölümler
3 Kamu Mallarının Özellikleri Belirtilen Kitaptaki İlgili Bölümler
4 Uluslararası Kamu Mallarının Günümüzdeki Önemi Belirtilen Kitaptaki İlgili Bölümler
5 Uluslararası Kamu Mallarının Sınıflandırılması Belirtilen Kitaptaki İlgili Bölümler
6 Günümüzde Uluslararası Kamu Mallarının Finansmanı Belirtilen Kitaptaki İlgili Bölümler
7 Uluslararası Kamu Mallarının Finansmanında Uluslararası Vergileme Belirtilen Kitaptaki İlgili Bölümler
8 Uluslararası Kamu Malı Olaral Barış ve Güvenlik Belirtilen Kitaptaki İlgili Bölümler
9 VİZE SINAVI Belirtilen Kitaptaki İlgili Bölümler
10 Uluslararası Kamu Malı Olarak Çevre Belirtilen Kitaptaki İlgili Bölümler
11 Uluslararası Kamu Malı Sağlık Hizmetleri Belirtilen Kitaptaki İlgili Bölümler
12 Uluslararası Kamu Malı Olarak Finansal İstikrar Belirtilen Kitaptaki İlgili Bölümler
13 Uluslararası Kamu Malı Olarak Dünya Mirası Belirtilen Kitaptaki İlgili Bölümler
14 Uluslararası Çifte Vergilendirmenin Sonuçları ve Değerlendirilmesi Belirtilen Kitaptaki İlgili Bölümler
Resources
Course Notes Ortaç, F. R. (2004). Global kamu malları ve finansmanı. Ankara: Gazi Kitabevi.
Course Resources Anadolu Üniversitesi, "Uluslararası Mali İlişkiler", Açıköğretim Fakültesi Yayını
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 14 14
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 10 10
Total Workload 103
Total Workload / 25 (Hours) 4.12
dersAKTSKredisi 5