Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Finansal Yönetim EKO 370 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ÇİSEM BEKTUR
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Mustafa Kenan Erkan
Course Category
Course Objective Ders kapsamında öncelikle, konuyla ilgili temel kavramlar öğrencilere sistematik bir çerçevede öğretilerek teorik altyapının oluşturulması hedeflenmektedir. Aynı zamanda, konularla ilgili uygulamaya yönelik problemlerin çözülmesi ile de, öğrencilerin analitik düşünme ve yorum yapma yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Course Content Finansal yönetim ve fonksiyonları, paranın zaman değeri, finansal analiz, finansal planlama ve kontrol, başabaş ve kaldıraç analizleri, çalışma sermayesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İşletme Finans yönetiminin temellerinin öğrenilmesi, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Finansal tablolardan yararlanarak analiz ve yorum yapabilme yeteneğini geliştirmek, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Finansmanla ilgili kavramları anlayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Finansal planlama ve kontrol araçlarını öğrenerek işletme stratejisini belirleme Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Finansal Yönetim ve Fonksiyonları, Finansal Sistem AÖF Finansal Yönetim 1-2
2 Finansal Tablolar Analizi - Oran Analizi AÖF Finansal Yönetim 1-2
3 Finansal Tablolar Analizi - Yatay, Dikey, Trend Analizler AÖF Finansal Yönetim 1-2
4 Paranın Zaman Değeri AÖF Finansal Yönetim 1-2
5 Başabaş ve Kaldıraç Analizleri - Çalışma Sermayesi Yönetimi AÖF Finansal Yönetim 1-2
6 Finansal Planlama Ve Kontrol - Nakit bütçesi, Fon Akım Analizi AÖF Finansal Yönetim 1-2
7 Finansal Planlama Ve Kontrol - Regresyon, Satışların Yüzdesi ve Oranlar Yöntemi AÖF Finansal Yönetim 1-2
8 Alacak ve Stok Yönetimi AÖF Finansal Yönetim 1-2
9 ARASINAV
10 Kısa - Orta - Uzun Vadeli Finansman Kaynakları AÖF Finansal Yönetim 1-2
11 Sermaye Bütçelemesi - Statik Ve Dinamik Yöntemler AÖF Finansal Yönetim 1-2
12 Sermaye Bütçelemesi - Riskli Yatırım Projelerini Değerleme AÖF Finansal Yönetim 1-2
13 Kar dağıtım Politikaları - Birleşme Ve Satın Almalar AÖF Finansal Yönetim 1-2
14 Özel Konular (Finansal Krizler, Bankacılık, Sigortacılık) AÖF Finansal Yönetim 1-2
Resources
Course Notes
Course Resources M. Kamil Ercan, Ünsal Ban (2010), Finansal Yönetim, Gazi Kitabevi.

Osman Okka (2010), Finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler, Nobel Yayıncılık.

Cudi T. Gürsoy (2007), Finansal Yönetim İlkeleri, Doğuş Üniversitesi Yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 20 20
Total Workload 104
Total Workload / 25 (Hours) 4.16
dersAKTSKredisi 5