Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kamu Yönetimi SBK 380 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi HALE BİRİCİKOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör. Abdülkadir AKSOY, Arş.Gör. Osman NACAK, Arş. Gör. Sefa USTA
Course Category
Course Objective Kamu yönetimine ilişkin temel kavramları öğrenmek ve Türk kamu yönetiminin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak.
Course Content Kamu yönetimine ilişkin temel kavramlar, kamu yönetiminin örgütlenmesinde kullanılan ilkeler, merkezden yönetim örgütlenmesi, yerinden yönetim örgütlenmesi, kamuda insan kaynakları yönetimi, kamu yönetiminin denetlenmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkiye´deki merkezi yönetim örgütlenmesini bilir. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Yerinden yönetim kuruluşlarının önemini kavrar ve Türkiye´deki yerinden yönetim kuruluşlarını yapısal ve fonksiyonel açıdan değerlendirebilir. Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 “Kamu” kavramından hareketle “kamu yönetimi”nin halkın iradesinin yansıdığı bir yönetim olması gerektiği bilgisini bilir ve yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Kamu yönetiminin hesap verebilir olmasının önemini bilir ve kamu yönetiminin hesap verebilirliğinin sağlanmasında kullanılan yöntemleri değerlendirir. Problem Çözme, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Sınav ,
5 Kamu sektöründeki insan kaynakları yönetiminin temel ilke ve özelliklerini bilir. Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yönetim nedir? Kamu yönetimi nedir? Kamu yönetimi ve özel yönetim arasındaki farklılıklar Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2011
2 Merkezden yönetimin tanımı, özellikleri, yararları ve sakıncaları, merkezi yönetim kuruluşlarının örgütlenme biçimleri, kurumların içyapısı, yetki genişliği Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2011
3 Yerinden yönetimin tanımı, özellikleri, çeşitleri, yararları ve sakıncaları, yerinden yönetime daha az ve daha çok önem verilmesinin sebepleri, Desantralizasyon düşüncesi, hizmette yerellik ilkesi Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2011
4 Türk kamu yönetiminin örgüt yapısı ve temel özellikleri Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2011
5 Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Bakan ve Bakanlıklar, Merkezi Yönetime Yardımcı kuruluşlar Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2011
6 İl yönetimi, ilçe yönetimi, bucak yönetimi, bölge yönetimi Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2011
7 Yerel Yönetimlerin Önemi ve Dayandığı Değerler, 1982 Anayasası’nda yerel yönetimlere ilişkin düzenlemeler, İl Özel İdaresi (Görevleri, Organları, İl Özel İdaresi Örgütü, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali Yapısı) Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2011
8 Belediye Yönetimi (Görevleri, Organları, Örgütü, Mali Yapısı) Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2011
9 Arasınav
10 Büyükşehir Belediye Yönetimi (Görevleri, Organları, Örgütü, Mali Yapısı) Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2011
11 Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının özellikleri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Mesleki Kamu Kurumları, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2011
12 Kamuda ve Özel Sektörde İnsan Kaynakları yönetimi, İnsan kaynakları yönetiminde temel ilkeler, Türkiye’de insan kaynakları yönetimin ilkeleri ve özellikleri, Kamu Kurumlarında İstihdam biçimleri Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2011
13 Kamu Hizmetine Giriş ,Memurların Statüsü, Disiplin Cezaları, Memurların Eğitimi ve Motivasyonu Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2011
14 Siyasi Denetim, İdari denetim, Ombudsman, Yargı denetimi, Baskı Grupları ve kamuoyu denetimi, yönetimde açıklık, Etik Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2011
Resources
Course Notes Yukarıda belirtilen eserler
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 94
Total Workload / 25 (Hours) 3.76
dersAKTSKredisi 5