Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Istatistik EKO 207 3 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ŞAKİR GÖRMÜŞ
Course Lecturers Prof.Dr. ŞAKİR GÖRMÜŞ,
Course Assistants

Arş. Gör. Mücahit Aydın

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Öğrencilerin sayısal verilerle düşünmesine ve sayıların arkasında yatanları anlayarak yorumlamasına yardımcı olmak

Course Content

Veri analiz etme yöntemilerini, sayısal verileri inceleyen kuram ve teknikleri, iktisadi endeksleri, ekonomik seri ve parametrelerinin yorumlanması, olasılık dağılımlarının tanıtılmasını ve bu bilgilerin iktisat, işletme gibi alanlarda kullanılmasını kapsar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Aritmetik Ortalama, Kareli Ortalama, Problem Çözme, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev, Sınav ,
2 Kesikli Değişken Dağılımlarına Giriş Anlatım, Sınav , Ödev,
3 İstatistik Kavramı ve Tanımı Anlatım, Sınav ,
4 İndeklerde baz dönemin değiştirilmesi Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Proje / Tasarım, Ödev, Sınav ,
5 Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Mod (Tepe Değer) ve Medyan (Ortanca) Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Merkezi Eğilim Ölçüleri-Hassas Olmayan Ortalamalar Problem Çözme, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev, Sınav , Proje / Tasarım,
8 İndeksler: Basit ve Bileşik İndeksler Problem Çözme, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sınav , Ödev,
9 Eğilim Ölçüleri ve Kartillerle Asimetri, Değişim Katsayısı Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Ödev, Proje / Tasarım, Sınav ,
10 Merkezi Dağılım Ölçüleri: Değişim Aralığı, Çeyrek Ayrılış Problem Çözme, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Ödev, Sınav ,
11 İstatistiğin Amacı ve Temel Kavramlar Anlatım, Tartışma, Sınav ,
12 Merkezi Eğilim Ölçüleri- Hassas Ortalamalar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
13 Çarpıklık ve Basıklık, Asimetri Problem Çözme, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sınav , Ödev,
14 Kantiller: Kartil, Desil, Persantil, Varyans ve Standart Sapma Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
15 Veri Türleri, Sunumu ve Ölçümleri Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İstatistik Kavramı ve Tanımı
2 İstatistiğin Amacı ve Temel Kavramlar
3 Veri Türleri, Sunumu ve Ölçümleri
4 Merkezi Eğilim Ölçüleri- Hassas Ortalamalar
5 Aritmetik Ortalama, Kareli Ortalama,
6 Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama
7 Merkezi Eğilim Ölçüleri-Hassas Olmayan Ortalamalar
8 Ara Sınav
9 Merkezi Dağılım Ölçüleri: Değişim Aralığı, Çeyrek Ayrılış
10 Kantiller: Kartil, Desil, Persantil, Varyans ve Standart Sapma
11 Çarpıklık ve Basıklık, Asimetri
12 Eğilim Ölçüleri ve Kartillerle Asimetri, Değişim Katsayısı
13 İndeksler: Basit ve Bileşik İndeksler
14 İndeklerde baz dönemin değiştirilmesi
Resources
Course Notes <p>&Ouml;ğretim &Uuml;yesinin Ders Notları</p>
Course Resources

Newbold, Paul, İktisatçılar ve İşletmeciler için İstatistik, Literatür yayınları, 2005

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 15 15
Kısa Sınav 2 20 40
Total Workload 149
Total Workload / 25 (Hours) 5.96
dersAKTSKredisi 6