Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kamu Ihale Hukuku MLY 458 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator MUSTAFA NECATİ CERRAHOĞLU
Course Lecturers MUSTAFA NECATİ CERRAHOĞLU,
Course Assistants

Arş. Gör. Tunç İNCE

Course Category
Course Objective

Kamu kesiminde harcama ve satın alma sürecinin ve hukuki çerçevesinin incelenmesi, ihale yöntemleri, ihale süreci ve işlemleri konusunda temel bilgilerin kazandırılmasıdır.

Course Content

Kamu harcama hukuku, ihale yasası, ihale sözleşmeleri ve ihalelerde kullanılan yöntemler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kamu ihale yöntemlerini tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Mal alım ihaleleri sürecini tasarlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Yapım işleri ihaleleri sürecini tasarlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Hizmet alım ihaleleri sürecini tasarlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Kamu ihale hukukunun temel ilkelerini tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Kamu ihalelerinde yasaklanan fiil ve davranışları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kamu ihale kanununda yer alan uygulama ilkeleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
2 Kamu ihale kanununda yer alan istisnalar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
3 Kamu İhale hukukunda temel kavramlar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
4 Kamu ihale sürecinin temel ilkeleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
5 Kamu ihalelerine katılım kuralları ve eşik değer, yaklaşık maliyet kavramları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
6 İhaleye katılamayacak olanlar,ihalelerde yasak fiil ve davranışlar Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
7 Arasınav
8 İhale yöntemleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
9 İhale süreci, ihale sürecindeki uyuşmazlıklar ve çözümü Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
10 Mal alım ihaleleri ve kullanılan yöntemler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
11 Hizmet alım ihaleleri ve kullanılan yöntemler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
12 Yapım işleri ihaleleri ve kullanılan yöntemler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
13 Danışmanlık ihaleleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
14 Kamu ihale kurumu Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes <p>Sadettin Doğanyiğit, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale S&ouml;zleşmeleri Kanunu, Se&ccedil;kin Yayınevi, Ankara, 2008; Kamu ihale mevzuatı.</p>
Course Resources

Abdullah Uz, Kamu İhale Hukuku, Turhan Yayınevi, Ankara, 2005.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
1 Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
2 Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma
3 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma X
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
4 Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
6 Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
10 Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
12 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 20 40
Ödev 1 5 5
Final 1 15 15
Total Workload 134
Total Workload / 25 (Hours) 5.36
dersAKTSKredisi 5